Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Malipay kong makig-uban sa mga batan-on sa among kongregasyon

ANG BIBLIYA MAKABAG-O SA KINABUHI

Ganahan Kaayo Kog Baseball!

Ganahan Kaayo Kog Baseball!
  • NATAWO: 1928

  • NASOD: COSTA RICA

  • KANIADTO: NAADIK SA SUGAL UG SPORT

AKONG KAAGI

Nagdako ko sa Puerto Limón, usa ka siyudad sa sidlakang bahin sa Costa Rica. Walo mi ka magsoon ug ikapito ko. Namatay si Papa niadtong otso anyos ko. Maong si Mama lang ang nagpadako namong tanan.

Pirme kong magdulag baseball. Ganahan kaayo ko ani nga sport sukad pagkabata. Dihang hapit na kong mag-20 anyos, miapil ko sa usa ka team sa amateur league. Sa mga 20 anyos na ko, naay scout nga nagtanyag nako nga mahimong player sa usa ka propesyonal nga team sa Nicaragua. Pero nagsakit si Mama niadtong panahona ug akoy nag-atiman niya, maong di ko gustong moadto sa Nicaragua. Akong gibalibaran ang tanyag. Dayon, dihay laing scout nga nagtanyag nako nga modula para sa national team sa baseball sa Costa Rica, nga ang mga player niini gipili gikan sa amateur league. Niining tungora, gidawat nako ang tanyag. Apil ko sa national team gikan sa 1949 hangtod sa 1952, ug nakaapil ko sa sunodsunod nga dula nga gihimo didto sa Cuba, Mexico, ug Nicaragua. Ako ang baseman ug maayo kong modula. Gani, dihay higayon nga sa 17 ka sunodsunod nga dula, wala gyod ko masayop bisag kausa. Ganahan kong maminaw sa mga tawo nga manghugyaw sa pagsinggit sa akong ngalan!

Pero makapaguol nga imoral ang akong pagkinabuhi. Bisag usa ray akong uyab, nakigrelasyon ko sa ubang babaye. Palainom sab ko. Dihay higayon nga puwerte nakong huboga, nga pagkasunod adlaw pagmata nako, wa na ko mahinumdom kon giunsa nako pag-uli sa balay! Tigpustahan pod ko sa lotto ug sa mga domino game.

Samtang imoral ang akong pagkinabuhi, si Mama nahimong Saksi ni Jehova. Iyang gipaambit nako ang iyang tinuohan, pero wala siya molampos sa primero kay napokus ko pag-ayo sa akong sport. Kon mag-training ko panahon sa tingpangaon, dili ko mobatig kagutom. Nakapokus lang ang akong hunahuna sa dula. Ganahan kaayo kog baseball kay sa ubang butang!

Pag-edad nakog 29, grabe ang akong pagka-injury dihang gisalo nako ang bola panahon sa usa ka dula. Human maulii, miundang ko pagdula ingong propesyonal. Pero wala gihapon nako biyai ang baseball, nagbansay kog mga player sa usa ka team sa amatuer league nga duol ra sa among balay.

NABAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI

Sa 1957, gidawat nako ang imbitasyon nga motambong sa kombensiyon sa mga Saksi ni Jehova nga himoon sa mismong estadyum nga among gidulaan sa una ug baseball. Samtang naminaw, akong naobserbahan ang kalainan sa matinahorong kinaiya sa mga Saksi ug sa dili maayong kinaiya nga akong nakita sa mga tigtan-awg dula sa baseball. Ang akong nakita sa maong kombensiyon mao ang nakapalihok nako sa pagtuon ug Bibliya uban sa mga Saksi ug sa pagtambong sa ilang mga tigom.

Mibilib ko sa daghang pagtulon-an sa Bibliya nga akong nakat-onan. Pananglitan, gitagna ni Jesus nga sa kataposang mga adlaw, ang iyang mga sumusunod magsangyaw sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos sa tibuok kalibotan. (Mateo 24:14) Nakat-onan sab nako nga ang tinuod nga mga Kristohanon nagsangyaw dili aron makakuwarta. Si Jesus miingon: “Nadawat ninyo nga walay bayad, ihatag nga walay bayad.”​—Mateo 10:8.

Samtang nagtuon, akong nakita nga gisunod sa mga Saksi ni Jehova kon unsay giingon sa Bibliya. Nakadayeg ko sa ilang paningkamot sa pagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos sa tibuok kalibotan. Nakita nako kanila ang pagsakripisyo, ang kinaiya nga gusto ni Jesus nga ipakita sa mga Kristohanon. Busa dihang nabasa nako ang pagdasig ni Jesus diha sa Marcos 10:21 nga nag-ingon, “Umari ka mahimong akong sumusunod,” gusto na kong mag-Saksi.

Pero taudtaod pod una nako nabag-o ang akong kinabuhi. Pananglitan, sulod sa daghang tuig, kada semana kong mopusta sa akong “suwerteng” numero sa lotto. Pero akong nakat-onan gikan sa Bibliya nga wala uyoni sa Diyos ang mga magsisimba sa “diyos sa Suwerte” ug ang mga tawong hakog. (Isaias 65:11; Colosas 3:5) Busa mihunong kog panugal. Sa unang Dominggo nga miundang kog pusta sa lotto, midaog ang akong “suwerteng” numero! Giyagayagaan ko sa mga tawo kay wala ko mopusta niadtong semanaha, ug gipresyur ko nila nga mopustag balik, pero wala nako na himoa. Wala na gyod ko mobalik ug panugal.

Giatubang pod nako ang laing pagsulay sa akong “bag-ong pagkatawo” sa mismong adlaw sa akong bawtismo diha sa usa ka kombensiyon sa mga Saksi ni Jehova. (Efeso 4:24) Pagkagabii, pagbalik nako sa hotel nga akong gisak-an, nakita nako ang akong ex-girlfriend nga naghulat nako sa pultahan sa kuwarto. Siya miingon: “Dali, Sammy. Maglipaylipay tang duha!” Pero miingon dayon ko: “Di ko!” Giingnan nako siya nga nagkinabuhi na ko karon sumala sa moral nga mga prinsipyo sa Bibliya. (1 Corinto 6:18) “Unsa?” siya misingka. Dayon, iyang gipakaubos ang panglantaw sa Bibliya bahin sa seksuwal nga imoralidad ug namugos nga ibalik namo ang among relasyon. Pero misulod ko sa kuwarto ug gitrangkahan ang pultahan. Karon, malipayon ko kay sukad nga na-Saksi ko niadtong 1958, wala na ko mobalik sa akong daang pagkinabuhi.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN

Morag makasulat kog usa ka libro kon akong ilista ang tanang kaayohan nga akong nadawat tungod sa pagsunod sa mga prinsipyo sa Bibliya. Karon, duna nay katuyoan ang akong kinabuhi, nakabaton kog tinuod nga mga higala, ug tinuod na kong malipayon.

Ganahan gihapon kog baseball, pero lahi na ang akong panglantaw niini karon. Tungod sa baseball nahimo kong popular ug kuwartahan, apan kining mga butanga temporaryo lang. Pero ang akong relasyon sa Diyos ug sa mga isigkamagtutuo magpabilin hangtod sa hangtod. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang kalibotan nagakahanaw ingon man ang tinguha niini, apan siya nga nagabuhat sa kabubut-on sa Diyos magpabilin hangtod sa kahangtoran.” (1 Juan 2:17) Karon, mas gihigugma nako si Jehova nga Diyos ug ang iyang katawhan kay sa bisan unsa!