ANG BANTAYANANG TORRE Num. 2 2020 | Unsa ang Gingharian sa Diyos?

Dugay na kaayo ning gipangutana sa mga tawo. Ang tubag naa ra sa Bibliya.

“Moabot Kanamo ang Imong Gingharian”—​Ginaampo sa Minilyong Tawo

Unsang mga pangutana bahin sa Gingharian sa Diyos ang kinahanglang matubag aron masabtan nato ang kahulogan niana nga pag-ampo?

Nganong Kinahanglan Nato ang Gingharian sa Diyos?

Dihang ang dili hingpit nga mga tawo magmando sa ilang kaugalingon, moresulta gyod kinig mga problema.

Kinsa ang Hari sa Gingharian sa Diyos?

Ang pipila ka magsusulat sa Bibliya nagsulat ug mga detalye bahin sa usa nga mahimong Hari sa Gingharian sa Diyos. Sa tibuok kasaysayan sa tawo, usa lang ang mihaom sa maong deskripsiyon.

Kanus-a Magmando sa Yuta ang Gingharian sa Diyos?

Ang pipila sa matinumanong mga tinun-an ni Jesus gusto sab mahibalo niana. Giunsa niya sila pagtubag?

Unsay Himoon sa Gingharian sa Diyos?

Nahibalo si Jesus nga ang Gingharian sa Diyos lang ang gobyerno nga makasulbad sa tanang problema sa yuta. Unsa nay nahimo sa Gingharian aron makasalig kita niini?

Suportahi Karon ang Gingharian sa Diyos!

Si Jesus nagtambag sa iyang mga tinun-an nga unahon pagpangita ang Gingharian. Unsaon nimo kana paghimo?

Gingharian sa Diyos​—Unsa Kini?

Daghan ang nag-ampo nga moabot na unta ang Gingharian sa Diyos, pero nakahunahuna ba ka kon unsa ang Gingharian sa Diyos ug kon unsay himoon niini?