Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Pagsagubang sa Pagbati nga Walay Kasegurohan

Pagsagubang sa Pagbati nga Walay Kasegurohan

WALAY laing mas nanginahanglag tabang kay sa usa ka bata nga bag-ong gipanganak. Pagkatawo nato, nag-agad ta sa atong mga ginikanan alang sa proteksiyon. Dihang nakakat-on na ta paglakaw, nakahibalag tag mga tawo nga daw mga higante. Nahadlok ta nila dihang nahilayo ta sa atong mga ginikanan. Pero sa nanghawid ta sa atong ginikanan, wala na ta mahadlok.

Sa bata pa ta, ang atong kaayohan nagdepende sa gugma ug pagdasig sa atong mga ginikanan. Dihang nakita nato nga ila tang gimahal, mas mibati tag kasegurohan. Nadugangan ang atong pagsalig sa kaugalingon ug miuswag dihang gidayeg ta nila.

Samtang nagdako ta, ang suod nga mga higala nakahatag sab natog dugang kasegurohan. Wala kaayo ta mahadlok sa eskuylahan kay kauban nato sila.

Siyempre, normal kana nga pagbati sa bata. Pero ang ubang batan-on wala kaayoy suod nga mga higala, ug daghan pa gani ang halos wala suportahi sa mga ginikanan. “Kon makakita kog letrato sa pamilya nga magkauban, makaingon ko, ‘Unta ingon anâ sab mi ka malipayon sa bata pa ko,’” matod ni Melissa. * Tingali mao sab nay imong gibati.

MGA PROBLEMA SA PAGPADAKO NGA WALAY KASEGUROHAN

Tingali wala kay pagsalig sa kaugalingon samtang nagdako. Basin wala kaayo ka pakitaig gugma ug hatagig pagdasig. Lagmit mahinumdoman nimo ang kanunayng panag-away sa imong mga ginikanan nga tungod niana sila nagbulag—ug tingali nakaingon kang ikay hinungdan. O ang mas nakapasakit pa kay lagmit giinsulto ka nila o gidagmalan pa gani.

Unsay epekto niini sa bata? Ang pipila magdroga o maghuboghubog sa ilang pagkabatan-on. Ang uban moapil ug mga gang aron dili nila bation nga sila nag-inusara. Duna poy makigrelasyon aron ilang bation nga may nagmahal nila. Pero sagad dili kana magdugay, ug ang panagbulag makapasamot sa pagbati nga kawalay kasegurohan.

Bisag wala masugamak niana ang ubang batan-on, puwedeng magdako gihapon sila nga way pagpabili sa kaugalingon. “Nakombinsir kong wa koy pulos kay kana ang balikbalik nga gisulti ni Mama kanako,” matod ni Ana. “Wa gyod ko mahinumdom nga iya kong gikomendahan o gipakitaag gugma.”

Dili lang kay ang pagpadako kanato ang hinungdan sa kawalay kasegurohan. Mobati sab ta niana tungod sa sakit nga panagbulag, mga problema sa pagkaedaran, o bisan sa pagkabalaka sa atong panagway. Bisag unsa may rason, makawala ni sa atong kalipay ug makadaot sa atong relasyon sa uban. Unsay atong himoon aron mabuntog kini?

ANG DIYOS MAY PAGTAGAD KANATO

Angay tang masayod nga dunay tabang. Ang Diyos mismo makatabang natong tanan, ug andam siyang mohimo niana.

Kini ang mensahe sa Diyos pinaagi ni propetang Isaias: “Ayaw iliraw ang imong panan-aw, kay ako imong Diyos. Ako magapalig-on kanimo. Ako sa pagkatinuod magatabang kanimo. Ako sa pagkatinuod magahawid kanimo sa akong tuong kamot sa pagkamatarong.” (Isaias 41:10, 13) Makapahupay kaayong hunahunaon nga daw gusto tang hawiran sa Diyos. Dili ta angayng mabalaka!

Sa Bibliya, may mga magsisimba sa Diyos nga dunay kabalaka apan misalig kaniya. Si Ana, inahan ni Samuel, mibating pakyas kay dili makaanak. Pirme siyang gibiaybiay tungod niana. Busa, wa siyay ganang mokaon ug sagad maghilak. (1 Samuel 1:6, 8) Human niya isulti sa Diyos ang iyang pagbati, wala na siya maguol.—1 Samuel 1:18.

Gibati usab kana sa salmistang si David. Sa daghang tuig, gusto siyang patyon ni Haring Saul apan nakalingkawas siya. Usahay bation niyang daw malumsan na siya sa mga problema. (Salmo 55:3-5; 69:1) Bisan pa niana, siya misulat: “Sa kalinaw mohigda ug matulog ako, kay ikaw lamang, Oh Jehova, ang nagpapuyo kanako sa kasegurohan.”—Salmo 4:8.

Gitugyan ni Ana ug David ang ilang palas-anon kang Jehova, ug ilang napamatud-ang siya mitabang gayod. (Salmo 55:22) Unsaon nato sila pagsundog?

TULO KA PAAGI ARON MOBATING MAY KASEGUROHAN

1. Salig kang Jehova ingong Amahan.

Giawhag ta ni Jesus nga ilhon nato ang iyang Amahan, “ang bugtong matuod nga Diyos.” (Juan 17:3) Gipasaligan ta ni apostol Pablo: “Siya dili halayo gikan sa matag usa kanato.” (Buhat 17:27) “Duol sa Diyos, ug siya moduol kaninyo,” si Santiago misulat.—Santiago 4:8.

Masagubang nato ang mga kabalaka kon masayod tang dunay langitnong Amahan nga nahigugma ug nagtagad kanato. Kana nga pagsalig nagkinahanglag panahon, pero daghan ang nakapamatuod nga makatabang kana. “Dihang gidawat nako si Jehova ingong akong Amahan, duna na koy kasumbongan sa akong mga pagbati,” matod ni Caroline. “Nahupayan kaayo ko!”

“Dihang wala na koy ginikanan, si Jehova ang nagtabang nako nga makabaton ug kasegurohan,” nahinumdom si Rachel. “Makasulti ko kaniya sa akong mga problema ug makapangayog tabang. Ug wa gyod ko niya pasagdi.” *

2. Dangop sa espirituwal nga pamilya.

Gitudloan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga isipong igsoon ang matag usa. “Kamong tanan mga igsoon,” matod niya. (Mateo 23:8) Gusto niyang maghigugmaay ang iyang tinuod nga mga tinun-an ug mahimong bahin sa gitawag nga dakong espirituwal nga pamilya.—Mateo 12:48-50; Juan 13:35.

Anaa sa mga kongregasyon sa mga Saksi ni Jehova ang tinuod nga espirituwal nga pamilya nga nagtaganag pagdasig ug paghupay. (Hebreohanon 10:24, 25) Nakita sa daghan nga ang panagkatigom sa kongregasyon makapaalibyo sa mga kasakit sa emosyon.

“Duna koy suod nga amiga sa kongregasyon nga nakasabot sa mga kasakit nga akong giantos,” nahinumdom si Eva. “Maminaw siya nako, basahan ko niya, ug dungan ming mag-ampo. Gipaneguro niya nga dili ko mag-inusara. Gitabangan ko niya nga mosulti sa akong pagbati aron dili ko mabug-atan. Tungod niya, gibati nako ang kasegurohan.” Matod sab ni Rachel: “Nakakaplag kog ‘ginikanan’ sa kongregasyon. Ila gyong gipakita nako nga gihigugma ko nila ug gipanalipdan.”

3. Pakitaig gugma ug kaayo ang uban.

Ang pagpakitag gugma ug kaayo makamugnag malungtarong panaghigalaay. Si Jesus miingon: “Adunay labaw nga kalipay sa paghatag kay sa pagdawat.” (Buhat 20:35) Kon magpakita tag mas dako nga gugma, seguradong mas dako tag madawat. “Batasana ang paghatag, ug pagahatagan kamo sa mga tawo,” matod ni Jesus sa iyang mga tinun-an.—Lucas 6:38.

Kon higugmaon nato ang uban ug higugmaon sab ta nila, mobati tag kasegurohan. Ingon sa gihisgotan sa Bibliya, “ang gugma dili gayod mapakyas.” (1 Corinto 13:8) “Nasayod kong dili gyod tinuod ang ubang negatibong panglantaw nako sa kaugalingon,” miangkon si Maria. “Nabuntog nako kini pinaagi sa pagtabang sa uban ug sa dili paghunahuna sa problema. Kanunay kong malipay kon duna koy matabangan.”

KASEGUROHAN ALANG SA TANAN

Ang mga tambag nga nahisgotan dili awtomatikong makahupay. Apan dako kaayo nig epekto. “Usahay mobati gihapon kog kahadlok,” matod ni Caroline. “Pero karon, duna na koy pagpabili sa kaugalingon. Nasayod kong may pagtagad ang Diyos nako, ug daghan kog suod nga higala nga naghatag nakog kasegurohan.” Kana say gibati ni Rachel. Matod niya, “Usahay maguol kaayo ko. Pero duna koy mga igsoon sa pagtuo nga mapangayoag tambag ug motabang nako nga magmapositibo. Labaw sa tanan, duna koy langitnong Amahan nga akong maestorya kada adlaw, ug kana nakatabang kaayo nako.”

Matod sa Bibliya, duna unyay bag-ong kalibotan diin kitang tanan naa nay kasegurohan

May solusyon sab nga malungtaron. Matod sa Bibliya, duna unyay bag-ong kalibotan diin kitang tanan naa nay kasegurohan. Ang Pulong sa Diyos nagsaad: “Sila manglingkod, ang tagsatagsa ilalom sa iyang paras ug ilalom sa iyang kahoyng igos, ug walay usa nga magpakurog kanila.” (Miqueas 4:4) Nianang panahona, dili na ta mahadlok ug mobating way panalipod. Bisan ang pait kaayo nga kagahapon “dili na pagahinumdoman.” (Isaias 65:17, 25) Ang Diyos ug ang iyang Anak, si Kristo Jesus, magpatunghag “matuod nga pagkamatarong.” Ang resulta? “Kalinaw ug kasegurohan hangtod sa panahong walay tino.”—Isaias 32:17.

^ par. 5 Ang tanang ngalan giilisan.

^ par. 21 Ang mga Saksi ni Jehova nagtanyag ug libreng pagtuon sa Bibliya alang niadtong gustong makigsuod sa Diyos.