Unsay Gitudlo Kanato sa Bibliya?

Kini nga libro makatabang nimo aron makakat-on ka sa giingon sa Bibliya bahin sa lainlaing topiko sama sa kon nganong nag-antos ta, unsay mahitabo dihang mamatay ta, kon unsaon nga magmalipayon ang pamilya, ug uban pa.

Unsay Gusto sa Diyos Para Nato?

Tingali maghunahuna ka kon nganong daghan kaayog problema karon. Ang Bibliya nagtudlo nga hapit nang wad-on sa Diyos ang mga problema sama sa pag-antos, sakit, ug kamatayon.

KAPITULO 1

Kinsa ang Diyos?

Naghunahuna kaha ang Diyos sa imong kaayohan? Sayra ang iyang personalidad ug kon sa unsang paagi ka mahimong higala sa Diyos.

KAPITULO 2

Ang Bibliya​—Libro nga Gikan sa Diyos

Sa unsang paagi makatabang ang Bibliya kon naa kay problema? Nganong makasalig ka sa mga tagna niini?

KAPITULO 3

Unsay Gusto sa Diyos Para sa mga Tawo?

Unsa na unyay kinabuhi sa tawo didto sa bag-ong kalibotan dihang ang yuta mahimo nang Paraiso?

KAPITULO 4

Kinsa si Jesu-Kristo?

Susiha kon nganong si Jesus ang gisaad nga Mesiyas, kon diin siya gikan, ug kon nganong gitawag siya nga bugtong nga Anak ni Jehova.

KAPITULO 5

Ang Lukat​—Pinakamaayong Regalo Gikan sa Diyos

Unsa ang lukat? Sa unsang paagi ka makabenepisyo niini?

KAPITULO 6

Unsay Kahimtang sa mga Patay?

Sayra ang giingon sa Bibliya bahin sa kahimtang sa mga patay ug kon nganong mamatay ang tawo.

KAPITULO 7

Duna Unyay Pagkabanhaw!

Namatyan na ba kag minahal? Makita pa kaha nimo sila pag-usab? Sayra ang gitudlo sa Bibliya bahin sa pagkabanhaw.

KAPITULO 8

Unsa ang Gingharian sa Diyos?

Daghang tawo ang pamilyar sa Pag-ampo sa Ginoo. Unsay ipasabot sa mga pulong nga: “Paanhia ang imong Gingharian”?

KAPITULO 9

Hapit na ba ang Kataposan sa Kalibotan?

Sayra ang mga panghitabo sa kalibotan ug ang kinaiya sa mga tawo nga nagpamatuod nga hapit na ang kataposan sa kalibotan, nga maoy gitagna sa Bibliya.

KAPITULO 10

Ang Kamatuoran Bahin sa mga Anghel

Ang Bibliya naghisgot bahin sa mga anghel ug sa mga demonyo. Tinuod ba ni sila? Sila ba makatabang o makadaot nato?

KAPITULO 11

Nganong Daghan Kaayo ang Pag-antos?

Daghan ang nagtuo nga Diyos ang hinungdan sa tanang pag-antos sa kalibotan. Unsay imong hunahuna? Sayra ang giingon sa Diyos kon unsay hinungdan sa pag-antos.

KAPITULO 12

Sa Unsang Paagi Ka Mahimong Higala sa Diyos?

Posible ang pagkinabuhi nga makapalipay kang Jehova. Gani, puwede kang mahimo niyang higala.

KAPITULO 13

Pabilhi ang Regalo nga Kinabuhi

Unsay panglantaw sa Diyos bahin sa aborsiyon, pag-abonog dugo, ug sa kinabuhi sa hayop?

KAPITULO 14

Mahimong Magmalipayon ang Imong Pamilya

Ang gugma nga gipakita ni Jesus maayong ehemplo alang sa mga bana, asawa, ginikanan, ug mga anak. Unsay atong makat-onan kaniya?

KAPITULO 15

Hustong Paagi sa Pagsimba sa Diyos

Sayra ang unom ka punto nga nagpaila niadtong nagsimba sa Diyos sa hustong paagi.

KAPITULO 16

Simbaha ang Diyos sa Hustong Paagi

Unsang mga hagit ang lagmit imong maatubang dihang ipaambit nimo sa uban ang imong tinuohan? Unsaon nimo paghimo niana nga dili masilo ang uban?

KAPITULO 17

Ang Pag-ampo Dakong Pribilehiyo

Pamation ba sa Diyos ang imong pag-ampo? Aron matubag kana, kinahanglang mahibalo ka kon unsay gitudlo sa Bibliya bahin sa pag-ampo.

KAPITULO 18

Angay ba Kong Magpahinungod sa Diyos ug Magpabawtismo?

Unsa ang mga lakang aron makuwalipikar sa Kristohanong bawtismo? Sayra ang gisimbolohan niini ug kon unsaon kini paghimo.

KAPITULO 19

Pabiling Suod Kang Jehova

Unsaon nato pagpakitag gugma ug apresasyon sa tanang nahimo sa Diyos?

Mga Endnote

Kahulogan sa mga pulong o prase nga gigamit sa librong Unsay Gitudlo Kanato sa Bibliya?