Mga Teksto Para sa Kristohanong Pagkinabuhi

Kini nga publikasyon gidisenyo aron mas sayon pangitaon ang mga teksto sa Bibliya nga makatabang nimo kada adlaw.

Sorry, walay termino nga motakdo sa imong gipili.