Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Introduksiyon ug Sumaryo

Introduksiyon ug Sumaryo

Ang pipila sa iladong mga leksiyon nga gitudlo ni Jesus iyang gihatag dihang nagwali siya sa bukid nga duol sa Capernaum, usa ka siyudad nga duol sa baybayon sa Dagat sa Galilea. Kini nailhan ingong Wali sa Bukid ug narekord sa kapitulo 5 hangtod 7 sa basahon sa Bibliya nga Mateo. Kini nga wali gipresentar niini nga brosyur aron makabenepisyo ka sa mga leksiyon nga gitudlo ni Jesus.

 • KAPITULO 5

  • Si Jesus nagsugod pagtudlo diha sa bukid (1, 2)

  • Siyam ka kalipay (3-12)

  • Asin ug kahayag (13-16)

  • Tumanon ni Jesus ang Balaod (17-20)

  • Tambag bahin sa pagkasuko (21-26), pagpanapaw (27-30), diborsiyo (31, 32), pagpanumpa (33-37), pagpanimalos (38-42), paghigugma sa kaaway (43-48)

 • KAPITULO 6

  • Likayi ang pagpakaaron-ingnong matarong (1-4)

  • Kon unsaon pag-ampo (5-15)

   • Modelong pag-ampo (9-13)

  • Pagpuasa (16-18)

  • Bahandi sa yuta ug sa langit (19-24)

  • Hunong na sa pagkabalaka (25-34)

   • Unaha kanunay ang pagpangita sa Gingharian (33)

 • KAPITULO 7

  • Hunong na sa pagpanghukom (1-6)

  • Padayon sa pagpangayo, pagpangita, pagpanuktok (7-11)

  • Bulawanong Lagda (12)

  • Sigpit nga ganghaan (13, 14)

  • Maila sa ilang mga bunga (15-23)

  • Balay ibabaw sa bato, balay ibabaw sa balas (24-27)

  • Mga tawo nahingangha sa pagpanudlo ni Jesus (28, 29)