Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

SEKSIYON 3

Kon Unsaon Pagsulbad sa mga Problema

Kon Unsaon Pagsulbad sa mga Problema

“Batoni ang mainit nga gugma alang sa usag usa, kay ang gugma magatabon sa daghang sala.”—1 Pedro 4:8

Inigsugod sa inyong panagtiayon, motungha ang lainlaing problema kay magkalahi tingali mog hunahuna, pagbati, ug tinamdan sa kinabuhi. O kaha ang problema maggikan sa uban ug sa wala damhang panghitabo.

Sayon ra ang pagbalewala sa problema, apan gitambagan ta sa Bibliya nga atubangon kini. (Mateo 5:23, 24) Kon imong sundon ang mga prinsipyo sa Bibliya, makita nimo ang kinamaayohang solusyon sa imong mga problema.

1 HISGOTI ANG PROBLEMA

ANG GIINGON SA BIBLIYA: “Adunay . . . panahon sa pagsulti.” (Ecclesiastes 3:1, 7) Seguroang makagahin kag panahon nga estoryahan ang inyong problema. Isulti sa imong kapikas ang tinuod nimong gibati ug gihunahuna. Kanunayng ‘isulti ang tinuod’ sa imong kapikas. (Efeso 4:25) Bisag suko na kaayo ka, likayi nga mosingka. Ang kalma nga tubag makatabang nga dili mosangko sa away ang simpleng panag-estorya.—Proverbio 15:4; 26:20.

Bisag dili mo magkasinabot, magpabiling kalma ug ayaw kalimti nga magpakitag gugma ug pagtahod sa imong kapikas. (Colosas 4:6) Paningkamoti nga sulbaron dayon ang problema, ug dili magbungolay.—Efeso 4:26.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Pagtakdag hustong panahon aron hisgotan ang problema

  • Kon imong turno nga maminaw, ayaw pagsagbat. Paghulat sa imong turno nga mosulti

2 PAMINAWA UG SABTA ANG IMONG KAPIKAS

ANG GIINGON SA BIBLIYA: ‘Batoni ang malumong pagmahal sa usag usa. Manguna sa pagpakitag pasidungog.’ (Roma 12:10) Importante kaayo nga maminaw. Sabta ang opinyon sa imong kapikas uban ang kaluoy ug pailob. (1 Pedro 3:8; Santiago 1:19) Ayaw pagpakaaron-ingnon nga naminaw. Kon mahimo, undangi una ang imong ginahimo ug paminawa ang imong kapikas, o pangutan-a siya kon puwede ninyo kining estoryahan unya. Kon imo siyang isipon nga ka-team imbes nga kontra, ‘dili ka daling masuko.’—Ecclesiastes 7:9.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Paminaw nga bukas ang hunahuna, bisag dili ka makauyon sa imong madungog

  • Sabta ang kahulogan sa iyang gipanulti. Matikdi ang iyang lihok, ekspresyon sa nawong, ug tonada sa tingog

3 BUHATA ANG INYONG NASABOTAN

ANG GIINGON SA BIBLIYA: “Sa tanang matang sa pagbudlay adunay bentaha, apan ang pulong lamang sa mga ngabil mosangko sa kawalad-on.” (Proverbio 14:23) Dili igo nga magkauyon lang kon unsay maayong solusyon. Kinahanglang buhaton ninyo ang inyong nasabotan. Bisag nagkinahanglan kanag dakong paningkamot, dili kana makawang. (Proverbio 10:4) Kon magtinabangay mo, “adunay maayong balos” ang inyong paghago.—Ecclesiastes 4:9.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Saboti kon unsay mahimo sa matag usa aron masulbad ang problema

  • Susiha kon duna bay pag-uswag matag karon ug unya