Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

SEKSIYON 5

Paghupot ug Maayong Relasyon sa Imong Ginikanan ug Ugangan

Paghupot ug Maayong Relasyon sa Imong Ginikanan ug Ugangan

“Isul-ob ninyo ang . . . kalulot, pagpaubos sa hunahuna, kalumo, ug hataas-nga-pailob.”—Colosas 3:12

Pagkaminyo nimo, duna na kay bag-ong pamilya. Bisag gihigugma ug gitahod nimo ang imong mga ginikanan, ang imong kapikas na ang labing importante nimo karon. Tingali lisod kining dawaton sa imong ginikanan. Apan makatabang ang mga prinsipyo sa Bibliya aron mahimong balanse niini, sa ingon mahuptan ang maayong relasyon uban sa imong ginikanan ug ugangan samtang maningkamot kang palig-onon ang imong bag-ong pamilya.

1 HUSTONG PANGLANTAW NGADTO SA MGA GINIKANAN

ANG GIINGON SA BIBLIYA: “Pasidunggi ang imong amahan ug ang imong inahan.” (Efeso 6:2) Bisag pila nay imong edad, kinahanglan gihapon nimong pasidunggan ug tahoron ang imong mga ginikanan. Hunahunaa sab nga ang imong kapikas duna poy mga ginikanan nga kinahanglan niyang hatagag atensiyon. “Ang gugma dili masinahon,” busa ayawg kasina sa atensiyon nga ihatag niya sa iyang mga ginikanan.—1 Corinto 13:4, NCV; Galacia 5:26.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Likayi ang pag-ingon ug sama sa, “Pirme na lang gyod kong sawayon sa imong pamilya” o “Wa gyod sukad ganahi nang imong inahan nako”

  • Ibutang ang imong kaugalingon sa kahimtang sa imong kapikas

2 PAGTAKDAG LIMITASYON KON GIKINAHANGLAN

ANG GIINGON SA BIBLIYA: “Ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug siya kinahanglang moipon sa iyang asawa ug sila mahimong usa ka unod.” (Genesis 2:24) Bisag minyo na ka, lagmit bation sa imong ginikanan nga may responsabilidad gihapon sila nimo. Tingali mag-apil-apil sila sa inyong kaminyoon nga labaw pa sa kon unsay nahiangay.

Kamo sa imong kapikas ang magbuot kon unsay ilang mga limitasyon ug dayon ipahibalo kana kanila sa mahigugmaong paagi. Puwedeng direkta ninyo kanang isulti, apan sa paaging dili makapahiubos. (Proverbio 15:1) Ang pagpaubos, kalumo, ug pasensiya makatabang nga magpabilin mong suod sa inyong mga ginikanan ug “mag-inantosay sa usag usa diha sa gugma.”—Efeso 4:2.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Kon nahasol ka sa pagpanghilabot sa imong mga ugangan sa inyong kinabuhi, isulti kini sa imong kapikas sa panahon nga kalmado mo

  • Pagsabot mo kon unsaon kana pagsulbad