Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

SEKSIYON 2

Magmaunongon sa Usag Usa

Magmaunongon sa Usag Usa

“Kon unsay gihiusa pagyugo sa Diyos ayaw ipabulag ni bisan kinsang tawo.”—Marcos 10:9

Gisugo ta ni Jehova nga “magmaunongon.” (Salmo 18:25) Importante kini ilabina sa inyong panagtiayon kay kon dili mo magmaunongon, mawala ang inyong pagsalig sa usag usa. Hinungdanon ang pagsalig aron molalom ang gugma.

Daghang kaminyoon karon ang nabungkag tungod sa pagkadili-maunongon. Aron malikayan kana, kinahanglang determinado ka nga himoon kining duha ka butang.

1 HIMOANG PRAYORIDAD ANG INYONG PANAGTIAYON

ANG GIINGON SA BIBLIYA: ‘Tinoa ang mas hinungdanong mga butang.’ (Filipos 1:10) Ang inyong panagtiayon ang usa sa labing hinungdanong mga butang sa imong kinabuhi. Angay lang nga himoon kining prayoridad.

Gusto ni Jehova nga hatagan nimog dakong pagtagad ang imong kapikas ug kauban mong ‘magkalipay sa kinabuhi.’ (Ecclesiastes 9:9, Ang Biblia, NCV) Gisugo ka niya nga dili pasagdan ang imong kapikas, ug pareho mong mangitag paagi nga mapalipay ang usag usa. (1 Corinto 10:24) Ipakita kaniya nga siya importante ug gipabilhan.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Seguroa nga regular mong magkauban, nga ihatag kaniya ang imong bug-os nga atensiyon

  • Hunahunaa ang imong kapikas, dili lang ang kaugalingon

2 AMPINGI ANG IMONG KASINGKASING

ANG GIINGON SA BIBLIYA: “Ang matag usa nga magpadayon sa pagtan-aw sa usa ka babaye aron sa pagbaton ug kaibog kaniya nakapanapaw na uban kaniya diha sa iyang kasingkasing.” (Mateo 5:28) Kon ang usa magsigeg hunahuna ug imoral nga mga butang, sama ra siyag nagluib sa iyang kapikas.

Si Jehova miingon nga “ampingi ang imong kasingkasing.” (Proverbio 4:23; Jeremias 17:9) Aron mahimo kini, kinahanglang mag-amping ka sa imong tan-awon. (Mateo 5:29, 30) Sundoga si Job diha sa Bibliya kinsa nanumpa nga dili motan-aw nga may kaibog sa laing babaye. (Job 31:1) Magmadeterminado nga dili motan-aw ug bastos nga mga hulagway, salida, ug uban pa. Ug likayi gayod ang bisan unsang romantikong pagbati sa dili nimo kapikas.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Ipakita sa uban nga maunongon gyod ka sa imong kapikas

  • Hunahunaa ang bation sa imong kapikas. Hunonga dayon ang imong pagpakigsuod sa uban nga makapalagot niya