Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

SEKSIYON 7

Kon Unsaon Pagtudlo sa Imong Anak

Kon Unsaon Pagtudlo sa Imong Anak

“Kining mga pulonga nga akong gisugo kanimo niining adlawa kinahanglan nga maanaa sa imong kasingkasing; ug isilsil mo kini sa imong anak.”—Deuteronomio 6:6, 7

Dihang gihimo ni Jehova ang kahikayan sa pamilya, gipiyal niya sa mga ginikanan ang pagmatuto sa ilang mga anak. (Colosas 3:20) Ingong ginikanan, responsabilidad nimo nga tudloan ang imong anak sa paghigugma kang Jehova ug tabangan siya nga mahimong responsableng adulto. (2 Timoteo 1:5; 3:15) Angay sab kang mahibalo kon unsay naa sa kasingkasing sa imong anak. Siyempre, importante ang imong ehemplo. Epektibo nimong matudlo ang Pulong ni Jehova sa imong anak kon imo una kining ibutang sa imong kasingkasing.—Salmo 40:8.

1 IPAKITA NGA ANDAM KANG MAMINAW SA IMONG ANAK

ANG GIINGON SA BIBLIYA: “Magmaabtik sa pagpaminaw, magmahinay sa pagsulti.” (Santiago 1:19) Buot nimo nga ang imong anak makig-estorya nimog bisan unsang butang. Angay nilang makita nga andam kang maminaw kon may gusto silang isulti. Himoang malinawon ang panimalay aron komportable silang makasulti sa ilang gibati. (Santiago 3:18) Kon ikaw masuko o mohukom dayon, basin dili na nila isulti ang tanan. Magmapailobon sa imong mga anak, ug pasaligi sila kanunay sa imong gugma.—Mateo 3:17; 1 Corinto 8:1.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Paminawa ang imong anak kon duna siyay gustong isulti

  • Pakig-estorya pirme sa imong anak, bisag walay problema

2 SABTA KON UNSA GYOY ILANG IPASABOT

ANG GIINGON SA BIBLIYA: ‘Ang maalamon molihok uban ang kahibalo.’ (Proverbio 13:16) Usahay kinahanglan nimong sabton pag-ayo ang gipanulti sa imong anak aron masayran ang tinuod nilang gibati. Sagad pasobrahan sa mga batan-on ang ilang isulti o magpatakag estorya. “Kon ang usa magahatag ug tubag sa usa ka butang nga wala pa niya madungog, kana maoy kabuangan.” (Proverbio 18:13) Ayaw dayon kasuko.—Proverbio 19:11.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Ayaw pagsagbat o paghinobra sa imong reaksiyon, bisag unsa pay isulti sa imong anak

  • Hinumdomi kon unsa pod ka kaniadto ug kon unsay importante nimo sa bata pa ka

3 IPAKITA NGA NAGKAHIUSA MO SA IMONG KAPIKAS

ANG GIINGON SA BIBLIYA: “Anak ko, pamatia ang disiplina sa imong amahan, ug ayaw talikdi ang balaod sa imong inahan.” (Proverbio 1:8) Gihatagan ni Jehova ug awtoridad ang mga ginikanan sa ilang mga anak. Kinahanglang tudloan nimo ang imong anak nga motahod ug mosugot ninyo. (Efeso 6:1-3) Mamatikdan sa mga anak kon ang ilang ginikanan wala ‘magkahiusa sa samang hunahuna.’ (1 Corinto 1:10) Kon dili mo magkasinabot, ayaw kana ipakita sa inyong mga anak aron dili mawala ang ilang pagtahod ninyo.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Saboti ninyo kon unsaon pagdisiplina ang inyong anak

  • Kon magkalahi mog opinyon sa imong kapikas bahin sa pagtudlo sa inyong anak, konsideraha ang iyang hunahuna

4 PAGPLANO

ANG GIINGON SA BIBLIYA: “Bansaya ang bata subay sa dalan nga alang kaniya.” (Proverbio 22:6) Ang malamposong pagbansay sa mga anak dili awtomatikong mahitabo. Nagkinahanglan kanag pagplano, nga naglakip sa pagdisiplina nila. (Salmo 127:4; Proverbio 13:1) Ang disiplina dili lang basta pagsilot. Kinahanglang masabtan sa imong mga anak kon nganong naghatag kag mga balaod. (Proverbio 28:7) Tudloi sab sila nga higugmaon ang Pulong ni Jehova ug masabtan ang mga prinsipyo niini. (Salmo 1:2) Makatabang kini nga makabaton silag maayong konsensiya.—Hebreohanon 5:14.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Seguroa nga ang imong anak makaila sa Diyos ug makakat-on sa pagsalig kaniya

  • Tabangi siyang makaila ug makalikay sa moral nga mga kapeligrohan, sama nianang makita sa Internet ug sa mga social network. Tudloi siya sa paglikay sa mga tigmolestiya

“Bansaya ang bata subay sa dalan nga alang kaniya”