Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

SEKSIYON 8

Kon May Trahedya

Kon May Trahedya

“Kamo nagmaya pag-ayo, bisan tuod nga karon sa makadiyot, kon kinahanglanon man, kamo naguol sa nagkadaiyang mga pagsulay.”—1 Pedro 1:6

Bisag naningkamot ka nga magmalipayon mo sa imong kapikas ug pamilya, usahay mawad-an kag kalipay tungod sa wala damhang mga hitabo. (Ecclesiastes 9:11) Panahon sa kalisdanan, ang Diyos mahigugmaong naghatag ug tabang. Kon imong ipadapat ang mosunod nga mga prinsipyo sa Bibliya, masagubang ninyo bisan ang lisod kaayong mga situwasyon.

1 SALIG KANG JEHOVA

ANG GIINGON SA BIBLIYA: “Itugyan kaniya ang tanan ninyong mga kabalaka, kay siya may kahingawa kaninyo.” (1 Pedro 5:7) Hinumdomi kanunay nga dili Diyos ang hinungdan sa imong mga problema. (Santiago 1:13) Kon makigsuod ka kaniya, mas matabangan ka niya. (Isaias 41:10) ‘Sa atubangan niya ibubo ang inyong kasingkasing.’—Salmo 62:8.

Mahupayan sab ka kon imong basahon ug tun-an ang Bibliya kada adlaw. Ingong resulta, imong masinati kon sa unsang paagi si Jehova ‘nagahupay kanato sa tanan natong kasakitan.’ (2 Corinto 1:3, 4; Roma 15:4) Siya nagsaad nga ihatag kanimo ‘ang kalinaw nga labaw sa tanang panghunahuna.’—Filipos 4:6, 7, 13.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Pag-ampo kang Jehova nga tabangan ka nga magpabiling kalmado ug makahunahunag maayo

  • Hunahunaa ang mga puwede nimong himoon ug pilia ang labing maayo

2 ATIMANA ANG IMONG KAUGALINGON UG PAMILYA

ANG GIINGON SA BIBLIYA: “Ang kasingkasing sa may pagsabot magabaton ug kahibalo, ug ang igdulungog sa mga maalamon magatinguha sa pagkaplag ug kahibalo.” (Proverbio 18:15) Sayra ang kahimtang ug panginahanglan sa matag membro sa imong pamilya. Pakig-estorya nila. Paminawa sila.—Proverbio 20:5.

Komosta kon mamatay ang usa ka minahal? Ayawg iluom ang imong kaguol. Hinumdomi nga bisan si Jesus “mihilak.” (Juan 11:35; Ecclesiastes 3:4) Importante sab nga may igo kang pahulay ug tulog. (Ecclesiastes 4:6) Sa ingon, mas dali nimong masagubang ang lisod nga mga situwasyon.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Bisag walay trahedya, batasana nga mag-estoryahanay mo sa imong pamilya. Kon duna silay problema, makaduol dayon sila nimo

  • Pakig-estorya sa uban nga nakaagi na sa imong situwasyon

3 PANGAYOG TABANG

ANG GIINGON SA BIBLIYA: “Ang tinuod nga higala mahigugma sa tanang panahon, ug maoy usa ka igsoon nga natawo alang sa panahon sa kasakit.” (Proverbio 17:17) Ang imong mga higala gustong motabang nimo, pero basig wala sila mahibalo sa ilang buhaton. Ayawg kaulaw sa pagsulti kon unsa gyoy imong gikinahanglan. (Proverbio 12:25) Pakig-estorya sab niadtong may kahibalo sa Bibliya. Matabangan ka nila kon unsaon pagpadapat ang mga prinsipyo sa Bibliya.—Santiago 5:14.

Kon pirme kang makig-uban niadtong may pagtuo sa Diyos ug pagsalig sa iyang mga saad, madawat nimo ang suporta nga imong gikinahanglan. Mahupayan sab ka dihang motabang ka sa uban nga nanginahanglag pagdasig. Isulti kanila ang imong pagtuo kang Jehova ug sa iyang mga saad. Paggahin ug dakong panahon sa pagtabang sa uban. Ayawg ilain ang imong kaugalingon. Pakig-uban sa mga tawong nagmahal nimo.—Proverbio 18:1; 1 Corinto 15:58.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Pakig-estorya sa imong suod nga higala ug dawata ang iyang tabang

  • Espesipikong isulti ang tinuod nimong gikinahanglan