Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

SEKSIYON 9

Simbaha si Jehova Ingong Pamilya

Simbaha si Jehova Ingong Pamilya

“Simbaha ninyo ang Usa nga maoy naghimo sa langit ug sa yuta.”—Pinadayag 14:7

Sa imong nakat-onan niini nga brosyur, daghang prinsipyo sa Bibliya ang makatabang nimo ug sa imong pamilya. Gusto ni Jehova nga magmalipayon ka. Misaad siya nga kon imong unahon ang pagsimba kaniya, ang ‘tanang ubang butang igadugang ra kanimo.’ (Mateo 6:33) Gusto kaayo niya nga mahimo ka niyang higala. Paningkamoti nga mas masuod ka sa Diyos. Kini ang kinadak-ang pribilehiyo nga imong mabatonan.—Mateo 22:37, 38.

1 PALIG-ONA ANG IMONG RELASYON KANG JEHOVA

ANG GIINGON SA BIBLIYA: “‘Ako mahimong inyong amahan, ug kamo mahimong akong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye,’ nagaingon si Jehova.” (2 Corinto 6:18) Gusto sa Diyos nga masuod ka kaniya. Ang usa ka paagi nga mahimo kana mao ang pag-ampo. Gidapit ka ni Jehova nga mag-ampo kanunay. (1 Tesalonica 5:17) Andam siyang maminaw sa imong gihunahuna ug gikabalak-an. (Filipos 4:6) Kon mag-ampo ka uban sa imong pamilya, makita nila kon unsa ka tinuod ang Diyos kanimo.

Gawas pa sa pagpakigsulti sa Diyos, kinahanglang maminaw ka kaniya. Mahimo nimo kini pinaagi sa pagtuon sa iyang Pulong ug sa binase sa Bibliya nga mga publikasyon. (Salmo 1:1, 2) Palandonga ang imong nakat-onan. (Salmo 77:11, 12) Ang pagpaminaw sa Diyos nagpasabot sab nga regular kang motambong sa Kristohanong mga tigom.—Salmo 122:1-4.

Makapalig-on sab sa imong relasyon kang Jehova ang pagpakigsulti sa uban bahin kaniya. Kon pirme nimo kining himoon, mas masuod ka kaniya.—Mateo 28:19, 20.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Gahinig panahon kada adlaw ang pagbasag Bibliya ug ang pag-ampo

  • Ingong pamilya, himoang prayoridad ang mga kalihokan sa pagsimba sa Diyos kay sa kalingawan

2 HIMOANG MAKAPALIPAY ANG INYONG PAMILYAHANONG PAGSIMBA

ANG GIINGON SA BIBLIYA: “Duol sa Diyos, ug siya moduol kaninyo.” (Santiago 4:8) Kinahanglan mong mag-eskedyul ug regular nga pamilyahanong pagsimba ug sundon kini. (Genesis 18:19) Apan dili kay kini lang ang himoon. Ang Diyos kinahanglang bahin sa inyong adlaw-adlawng kalihokan. Palig-ona ang relasyon sa imong pamilya ngadto sa Diyos pinaagi sa paghisgot bahin kaniya dihang ‘maglingkod ka sa imong balay ug sa maglakaw ka sa dalan ug sa imong paghigda ug pagbangon.’ (Deuteronomio 6:6, 7) Sundoga si Josue, nga miingon: “Kon bahin kanako ug sa akong panimalay, kami mag-alagad kang Jehova.”—Josue 24:15.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Paghimog regular nga programa sa pagbansay, nga magtagad sa panginahanglan sa matag membro sa imong pamilya