Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

SEKSIYON 1

Magpagiya sa Diyos Aron Magmalipayon ang Kaminyoon

Magpagiya sa Diyos Aron Magmalipayon ang Kaminyoon

“Siya nga naglalang kanila sukad sa sinugdan nagbuhat kanila nga lalaki ug babaye.”—Mateo 19:4

Si Jehova * nga Diyos ang naghiusa sa unang magtiayon. Ang Bibliya nag-ingon nga gibuhat niya ang unang babaye ug “gidala siya ngadto sa lalaki.” Sa kalipay ni Adan siya nakaingon: “Kini sa kataposan bukog sa akong mga bukog ug unod sa akong unod.” (Genesis 2:22, 23) Karon, gusto gihapon ni Jehova nga magmalipayon ang mga magtiayon.

Inigkaminyo nimo, tingali maghunahuna ka nga pulos kalipay ang imong masinati. Apan sa pagkatinuod, bisag nagkahigugmaay pag-ayo ang magtiayon, motungha gihapon ang mga problema. (1 Corinto 7:28) Niini nga brosyur, makakat-on kag mga prinsipyo sa Bibliya nga kon ipadapat, magmalipayon ang imong kaminyoon ug pamilya.—Salmo 19:8-11.

1 TUMANA ANG PAPEL NGA GIHATAG NI JEHOVA KANIMO

ANG GIINGON SA BIBLIYA: Ang bana mao ang ulo sa pamilya.—Efeso 5:23.

Kon ikaw usa ka bana, gidahom ni Jehova nga panggaon nimo ang imong asawa. (1 Pedro 3:7) Siya gihatag kanimo ingong katimbang, ug buot sa Diyos nga tratahon nimo siya nga may dignidad ug gugma. (Genesis 2:18) Angay nimo siyang higugmaon pag-ayo, nga andam unahon ang iyang panginahanglan kay sa imoha.—Efeso 5:25-29.

Kon ikaw usa ka asawa, gidahom ni Jehova nga tahoron gyod nimo ang imong bana ug tabangan siya sa pagtuman sa iyang papel. (1 Corinto 11:3; Efeso 5:33) Suportahi ang iyang mga desisyon ug tinuoray nga magpasakop niya. (Colosas 3:18) Sa pagbuhat niana, matahom ka sa mga mata sa imong bana ug kang Jehova.—1 Pedro 3:1-6.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Pangutan-a ang imong kapikas kon unsay imong pauswagon aron mahimo kang mas maayong bana o asawa. Paminaw pag-ayo, ug paningkamot nga mouswag

  • Magmapailobon. Nagkinahanglag panahon ang pagkat-on kon unsaon nga mapalipay ang usag usa

2 KONSIDERAHA ANG PAGBATI SA IMONG KAPIKAS

ANG GIINGON SA BIBLIYA: Kinahanglang mahunahunaon ka sa kaayohan sa imong kapikas. (Filipos 2:3, 4) Trataha siya sa malumong paagi, kay gusto ni Jehova nga ang iyang mga alagad “magmalumo sa tanan.” (2 Timoteo 2:24) Ang mga pulong nga ‘wala hunahunaa samag mga dunggab sa espada, apan ang dila sa mga maalamon makaayo.’ Busa pag-amping sa imong sinultihan. (Proverbio 12:18) Ang espiritu ni Jehova motabang nimo nga mosulti nga may kalumo ug gugma.—Galacia 5:22, 23; Colosas 4:6.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Sa dili pa hisgotan ang seryosong mga butang uban sa imong kapikas, pag-ampo nga magpabilin kang kalma ug andam maminaw

  • Hunahunaag maayo ang imong isulti ug kon unsaon kana pagsulti

3 KONSULTAHA ANG USAG USA

ANG GIINGON SA BIBLIYA: Pagkaminyo nimo, ikaw ug ang imong kapikas nahimong “usa ka unod.” (Mateo 19:5) Apan duha gihapon mo ka indibiduwal ug usahay magkalahi mog opinyon. Busa kinahanglan ninyong makat-onan kon unsaon nga magkauyon ang inyong hunahuna ug pagbati. (Filipos 2:2) Gikinahanglan ang panaghiusa dihang mohimog mga desisyon. Matod sa Bibliya: “Kadtong nagkonsultahanay adunay kaalam.” (Proverbio 13:10) Magpagiya sa mga prinsipyo sa Bibliya dihang kamo mohimog dagkong desisyon.—Proverbio 8:32, 33.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Isulti sa imong kapikas ang imong gibati, dili lang ang mga impormasyon o opinyon

  • Konsultaha ang imong kapikas sa dili pa modesisyon

^ par. 4 Jehova ang ngalan sa Diyos sumala sa Bibliya.