Mahimong Magmalipayon ang Imong Pamilya

Mahimong magmalipayon ang inyong panagtiayon ug pamilya pinaagi sa pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya.

Introduksiyon

Posibleng magmalipayon ang imong kaminyoon ug pamilya kon sundon ang praktikal nga mga sugyot niini nga brosyur nga binase sa Bibliya.

SEKSIYON 1

Magpagiya sa Diyos Aron Magmalipayon ang Kaminyoon

Dunay duha ka simpleng pangutana nga makatabang nga magmalipayon ang inyong kaminyoon.

SEKSIYON 2

Magmaunongon sa Usag Usa

Aron magmaunongon sa kapikas, igo na ba ang dili pagpanapaw?

SEKSIYON 3

Kon Unsaon Pagsulbad sa mga Problema

Kon husto ang paagi sa pagsulbad sa problema, lig-on ug malipayon ang kaminyoon, dili huyang ug miserable.

SEKSIYON 4

Kon Unsaon Pagbadyet sa Kuwarta

Nganong importante ang pagsalig ug pagkamatinud-anon niining bahina?

SEKSIYON 5

Paghupot ug Maayong Relasyon sa Imong Ginikanan ug Ugangan

Mapasidunggan gihapon ninyo ang inyong mga ginikanan nga dili masakripisyo ang inyong panagtiayon.

SEKSIYON 6

Kon sa Unsang Paagi ang Anak Makausab sa Panagtiayon

Mas molig-on ba ang inyong panagtiayon kon duna moy anak?

SEKSIYON 7

Kon Unsaon Pagtudlo sa Imong Anak

Ang disiplina dili lang basta pagsilot ug paghimog balaod.

SEKSIYON 8

Kon May Trahedya

Ayaw pagduhaduha sa pagpangayog tabang.

SEKSIYON 9

Simbaha si Jehova Ingong Pamilya

Sa unsang paagi mas makapalipay ang inyong pamilyahanong pagsimba?