Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

LEKSIYON 9

Sa Unsang Paagi Magmalipayon ang Imong Pamilya?

Sa Unsang Paagi Magmalipayon ang Imong Pamilya?

1. Nganong ang legal nga kaminyoon gikinahanglan sa kalipay sa pamilya?

Ang maayong balita naggikan kang Jehova, ang malipayong Diyos, kinsa gustong magmalipayon ang mga pamilya. (1 Timoteo 1:11) Siya ang nagmugna sa kaminyoon. Ang legal nga kaminyoon gikinahanglan sa kalipay sa pamilya kay mopabati kinig kasegurohan sa magtiayon ug sa mga anak. Ang mga Kristohanon angayng mosunod sa mga balaod bahin sa pagparehistro sa kaminyoon.​—Basaha ang Lucas 2:1, 4, 5.

Unsay panglantaw sa Diyos sa kaminyoon? Gusto niya nga kini maoy permanenteng bugkos tali sa lalaki ug babaye. Gusto ni Jehova nga ang bana ug asawa mounong sa usag usa. (Hebreohanon 13:4) Gidumtan niya ang diborsiyo. (Malaquias 2:16) Apan gitugotan niya ang mga Kristohanon sa pagdiborsiyo ug pagminyo pag-usab kon ang ilang kapikas nanapaw.​—Basaha ang Mateo 19:3-6, 9.

2. Unsaon pagtratar sa bana ug asawa ang usag usa?

Gilalang ni Jehova ang lalaki ug babaye aron magkatimbangay diha sa kaminyoon. (Genesis 2:18) Ingong ulo, ang bana manguna sa pagtaganag materyal nga panginahanglan sa pamilya ug sa pagtudlo kanila bahin sa Diyos. Siya kinahanglang magpakitag masakripisyohong gugma sa iyang asawa. Ang magtiayon angayng magpakitag gugma ug pagtahod sa usag usa. Kay dili man hingpit, hinungdanon nga sila mapinasayloon aron malipayon ang ilang kaminyoon.​—Basaha ang Efeso 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pedro 3:7.

3. Kon dili ka na malipayon sa imong kaminyoon, angay ka bang makigbulag?

Kon dunay mga problema, ang magtiayon angayng maningkamot sa pagpakitag gugma sa usag usa. (1 Corinto 13:4, 5) Ang Pulong sa Diyos wala magrekomendar sa panagbulag ingong sulbad sa komong mga problema sa kaminyoon.​—Basaha ang 1 Corinto 7:10-13.

4. Mga anak, unsay gusto sa Diyos alang kaninyo?

Gusto ni Jehova nga kamo magmalipayon. Siya naghatag kaninyog kinamaayohang tambag kon unsaon nga magmalipayon mo sa inyong pagkabatan-on. Gusto niyang makapahimulos mo sa kaalam ug kasinatian sa inyong ginikanan. (Colosas 3:20) Buot usab niyang matilawan ninyo ang kalipay sa pagbuhat sa kabubut-on sa inyong Maglalalang ug sa iyang Anak.​—Basaha ang Ecclesiastes 11:9–12:1; Mateo 19:13-15; 21:15, 16.

5. Mga ginikanan, unsay gikinahanglan aron magmalipayon ang inyong mga anak?

Angay mong magkugi sa pagtaganag pagkaon, puy-anan, ug besti sa inyong mga anak. (1 Timoteo 5:8) Apan aron magmalipayon, sila angay usab ninyong tudloan sa paghigugma sa Diyos ug pagkat-on gikan kaniya. (Efeso 6:4) Ang inyong panig-ingnan sa pagpakitag gugma sa Diyos dakog epekto sa kasingkasing sa inyong anak. Ang inyong pagtudlo kanila, kon binase sa Bibliya, dunay positibong impluwensiya sa hunahuna sa inyong anak.​—Basaha ang Deuteronomio 6:4-7; Proverbio 22:6.

Ang mga anak malipay kon sila inyong dasigon ug dayegon. Kinahanglan usab silang tul-iron ug disiplinahon. Kana manalipod kanila batok sa panggawi nga makawala sa ilang kalipay. (Proverbio 22:15) Apan, ang pagdisiplina dili gayod angayng pintas o bangis.​—Basaha ang Colosas 3:21.

Ang mga Saksi ni Jehova nagpatik ug ubay-ubayng libro nga ilabinang makatabang sa mga ginikanan ug anak. Kini nga mga libro gibase sa Bibliya.​—Basaha ang Salmo 19:7, 11.