Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

LEKSIYON 5

Unsa ang Katuyoan sa Diyos Alang sa Yuta?

Unsa ang Katuyoan sa Diyos Alang sa Yuta?

1. Nganong gilalang sa Diyos ang yuta?

Ang yuta gihatag ni Jehova sa mga tawo. Kini ang atong puy-anan. Busa ang unang magtiayon, si Adan ug Eva, wala lalanga aron magbatog mga anak nga magpuyo sa langit​—nakalalang na ang Diyos ug mga anghel nga magpuyo sa langit. (Job 38:4, 7) Hinuon, gibutang sa Diyos ang unang tawo diha sa matahom nga paraisong gitawag ug tanaman sa Eden. (Genesis 2:15-17) Siya ug ang iyang mga kaliwat gihatagan ni Jehova ug paglaom nga mabuhi sa yuta sa walay kataposan.​—Basaha ang Salmo 37:29; 115:16.

Sa sinugdan, ang tanaman sa Eden mao ray paraiso. Kinahanglang ang yuta pun-on sa unang magtiayon sa ilang mga anak. Ngadtongadto, ilang gamhan ang tibuok yuta ug himoong paraiso. (Genesis 1:28) Dili gayod malaglag ang yuta. Kini ang permanenteng puy-anan sa mga tawo.​—Basaha ang Salmo 104:5.

Tan-awa ang video nga Nganong Gilalang sa Diyos ang Yuta?

2. Nganong ang yuta dili paraiso karon?

Kay misupak sa Diyos, si Adan ug Eva gipagawas ni Jehova sa tanaman. Ang paraiso nawala, ug walay tawong nakapasig-uli niini. Matod sa Bibliya: “Ang yuta gitugyan ngadto sa kamot sa daotan.”—Job 9:24.​—Basaha ang Genesis 3:23, 24.

Gitalikdan ba ni Jehova ang iyang orihinal nga katuyoan alang sa katawhan? Wala! Siya ang labing gamhanan. Dili gayod siya mapakyas. (Isaias 45:18) Iyang ipasig-uli ang katawhan sumala sa iyang orihinal nga katuyoan.​—Basaha ang Salmo 37:11, 34.

3. Sa unsang paagi mapasig-uli ang Paraiso?

Ang Paraiso mapasig-uli sa yuta panahon sa pagmando ni Jesus ingong Hari nga tinudlo sa Diyos. Sa gubat sa Armagedon, si Jesus manguna sa mga anghel sa Diyos aron sa paglaglag sa tanang magsusupak sa Diyos. Dayon bilanggoon ni Jesus si Satanas sulod sa 1,000 ka tuig. Ang katawhan sa Diyos maluwas sa maong kalaglagan kay si Jesus maggiya ug manalipod kanila. Sila mabuhi sa walay kataposan sa Paraiso sa yuta.​—Basaha ang Pinadayag 20:1-3; 21:3, 4.

4. Kanus-a matapos ang pag-antos?

Kanus-a taposon sa Diyos ang pagkadaotan sa yuta? Si Jesus naghatag ug “ilhanan” nga nagpaila nga duol na ang kataposan. Ang mga kahimtang karon sa kalibotan nagpameligro sa kinabuhi sa tawo ug nagpakita nga kita ania na sa “hinapos sa sistema sa mga butang.”​—Basaha ang Mateo 24:3, 7-14, 21, 22.

Sulod sa 1,000 ka tuig nga pagmando ni Jesus gikan sa langit, taposon niya ang tanang pag-antos sa yuta. (Isaias 9:6, 7; 11:9) Gawas nga Hari, siya magsilbi ingong Hataas nga Saserdote ug magpapas sa mga sala niadtong nahigugma sa Diyos. Busa, pinaagi kang Jesus, ang Diyos magwagtang sa sakit, pagkatigulang, ug kamatayon.​—Basaha ang Isaias 25:8; 33:24.

5. Kinsay magpuyo sa umaabot nga Paraiso?

Sa Kingdom Hall, makahimamat kag mga tawo nga nahigugma sa Diyos ug gustong makakat-on kon unsaon pagpahimuot kaniya

Ang mga tawong masinugtanon sa Diyos maoy magpuyo sa Paraiso. (1 Juan 2:17) Gisugo ni Jesus ang iyang mga sumusunod sa pagpangitag mga tawong maaghop aron tudloan sila kon sa unsang paagi mauyonan sila sa Diyos. Karon, si Jehova nag-andam sa minilyong katawhan aron mabuhi sa umaabot nga Paraiso sa yuta. (Sofonias 2:3) Diha sa mga Kingdom Hall sa mga Saksi ni Jehova, ang mga tawo nakakat-on nga mahimong mas maayong bana ug amahan ug mas maayong asawa ug inahan. Ang mga anak ug ginikanan nag-uban sa pagsimba ug sa pagkat-on kon sa unsang paagi makabenepisyo sa maayong balita.​—Basaha ang Miqueas 4:1-4.