2017 Programa sa Kombensiyon

Tan-awa ang eskedyul sa matag adlaw para niini nga kombensiyon, nga makatabang nimo sa paghimog maayo ug sa paglahutay bisan sa mga kalisdanan.

Biyernes

Unsay makatabang sa mga Kristohanon nga maugmad ang mga hiyas nga gikinahanglan sa paglahutay?

Sabado

Giunsa sa Labing Gamhanan nga Diyos sa pagtagana kanatog paghupay ug kusog sa paglahutay?

Dominggo

Si Jesus nag-ingon: “Siya nga nakalahutay hangtod sa kataposan mao ang maluwas.” Unsay imong mahimo ingong pagsunod sa iyang giingon?

Impormasyon Alang sa mga Delegado

Basig interesado ka sa pagtambong sa espesyal nga mga miting panahon sa kombensiyon. Makita sab nimo dinhi kon gusto nimong mahibalog dugang bahin sa mga attendant, bawtismo, paghatag ug kontribusyon, first aid, lost and found, lingkoranan, o pagboluntaryo.