Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 LEKSIYON 9

Sa Unsang Paagi Mangandam Mi Alang sa Tigom?

Sa Unsang Paagi Mangandam Mi Alang sa Tigom?

Cambodia

Ukraine

Kon ikaw nagtuon ug Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova, lagmit mangandam ka una mo magtuon. Maayong mangandam ka usab una motambong ug tigom aron makabenepisyo ka. Dako gayod ang kaayohan kon batasanon nato kana.

Tinoa kon kanus-a ug asa magtuon. Kanus-a ka makapokus sa pagtuon? Sayo ba sa buntag sa dili pa moadto sa trabaho o sa gabii kon natulog na ang mga bata? Bisag dili ka makatuon ug dugay, tinoa kon unsa ka taas nga panahon ang imong ikagahin, ug ayaw tugoting may makabalda nimo. Pangitag hilom nga dapit, ug patya ang radyo, TV, ug cell phone aron walay makabalda. Kon mag-ampo ka una magtuon, mahupayan ka sa mga kabalaka nianang adlawa ug makapokus ka sa pagtuon sa Pulong sa Diyos.​—Filipos 4:6, 7.

Badlisi ang tun-anan, ug pangandam aron makakomento. Una, tan-awa kon unsay katibuk-ang ideya sa tun-anan. Pamalandonga ang ulohan, tagda kon unsay koneksiyon sa mga sub-ulohan ngadto sa tema, ug analisaha ang mga hulagway ug repasong mga pangutana nga nagpasiugda sa pangunang mga punto. Dayon, basaha ang mga parapo ug pangitaa ang tubag sa mga pangutana. Basaha ang gisitar nga mga teksto ug pamalandonga kon unsay koneksiyon niini sa artikulo. (Buhat 17:11) Pagkakita nimo sa tubag, badlisi ang importanteng mga pulong nga magpahinumdom kanimo sa tubag. Dayon sa tigom, kon gusto kang motubag, iisa ang imong kamot ug pagkomentog mubo sa kaugalingon nimong pulong.

Pinaagi sa pagtuon sa lainlaing ulohan nga hisgotan sa matag tigom, madugangan ang imong kahibalo sa Bibliya, samag ‘natipigang bahandi.’​—Mateo 13:51, 52.

  • Unsay imong batasanon aron makapangandam ka alang sa tigom?

  • Sa unsang paagi makaandam ka sa pagkomento sa tigom?