Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 LEKSIYON 3

Sa Unsang Paagi Nadiskobrehan Pag-usab ang Kamatuoran sa Bibliya?

Sa Unsang Paagi Nadiskobrehan Pag-usab ang Kamatuoran sa Bibliya?

Mga Estudyante sa Bibliya, mga 1870

Unang gula sa Ang Bantayanang Torre, 1879

Ang Bantayanang Torre karon

Ang Bibliya nagtagna nga human mamatay ang Kristo, ang bakak nga mga magtutudlo motungha taliwala sa unang mga Kristohanon ug magtuis sa kamatuoran sa Bibliya. (Buhat 20:29, 30) Nahitabo gayod kini. Ilang gisagolag paganong mga ideya ang pagtulon-an ni Jesus, ug namugna ang bakak nga Kristiyanidad. (2 Timoteo 4:3, 4) Nganong makatino kita karon nga husto ang atong pagsabot sa tinuod nga gitudlo sa Bibliya?

Gipadayag ni Jehova ang kamatuoran. Siya nagtagna nga ‘sa panahon sa kataposan, ang tinuod nga kahibalo modagaya.’ (Daniel 12:4) Sa 1870, nakita sa gamayng grupo nga nangita sa kamatuoran nga ang daghang doktrina sa simbahan supak sa Kasulatan. Busa misugod sila pagsusi aron masabtan ang orihinal nga mga pagtulon-an sa Bibliya, ug sa tabang ni Jehova ilang nasabtan kini.

Gitun-an pag-ayo sa sinserong mga tawo ang Bibliya. Ang sinserong mga Estudyante sa Bibliya, nga maoy pagtawag sa mga Saksi ni Jehova kaniadto, may paagi sa pagtuon nga among gisunod karon. Tema por tema nilang hisgotan ang Bibliya. Kon makabasa silag teksto nga lisod sabton, ilang tan-awon ang ubang mga teksto aron masabtan kini. Kon may gikauyonan silang ideya nga motukma sa ubang bahin sa Kasulatan, ila kining isulat. Busa, kay gigamit nila ang Bibliya sa pagpatin-aw sa kaugalingon niini, ilang nakaplagan pag-usab ang kamatuoran bahin sa ngalan ug Gingharian sa Diyos, iyang katuyoan alang sa tawo ug sa yuta, kahimtang sa patay, ug paglaom sa pagkabanhaw. Tungod niana, sila nakalingkawas sa daghang bakak nga mga pagtulon-an ug tradisyon.​—Juan 8:31, 32.

Pagka-1879 nasabtan sa mga Estudyante sa Bibliya nga panahon na nga ipakaylap ang kamatuoran. Busa nianang tuiga, ilang gisugdan pagpatik ang magasing gipatik gihapon namo karon, Ang Bantayanang Torre Nagapahayag sa Gingharian ni Jehova. Karon among gipaambit sa uban ang mga kamatuoran sa Bibliya diha sa 240 ka kayutaan ug sa kapig 900 ka pinulongan. Ang tinuod nga kahibalo midagaya gayod!

  • Human mamatay ang Kristo, unsay nahitabo sa kamatuoran sa Bibliya?

  • Sa unsang paagi nakaplagan namo pag-usab ang kamatuoran sa Bibliya?