Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

LEKSIYON 5

Unsay Imong Masinati sa Among Kristohanong Tigom?

Unsay Imong Masinati sa Among Kristohanong Tigom?

Argentina

Sierra Leone

Belgium

Malaysia

Daghang tawo ang wala na mosimba kay wala sila makakaplag ug espirituwal nga katagbawan o kahupayan. Nan, nganong angay kang motambong sa Kristohanong tigom sa mga Saksi ni Jehova? Unsay imong masinati didto?

Malipay kang makauban ang mahigugmaong mga tawo. Sa unang siglo, ang mga Kristohanon giorganisar ingong mga kongregasyon, ug sila nagtigom sa pagsimba sa Diyos, pagtuon sa Kasulatan, ug sa pagdasig sa usag usa. (Hebreohanon 10:24, 25) Kay may gugma sa usag usa, gibati nila nga kauban nila ang tinuod nga mga higala​—ang ilang mga igsoon sa pagtuo. (2 Tesalonica 1:3; 3 Juan 14) Gisundog namo ang ilang sumbanan ug gibati namo ang samang kalipay.

Makakat-on ka sa pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya. Sama sa kapanahonan sa Bibliya, ang mga lalaki, babaye, ug mga bata magkauban sa tigom. Gamiton sa kuwalipikadong mga magtutudlo ang Bibliya sa pagpasabot kanato kon unsaon pagpadapat ang mga prinsipyo niini. (Deuteronomio 31:12; Nehemias 8:8) Ang tanan makaapil sa panaghisgot ug pag-awit, diin ikapahayag nato ang atong Kristohanong paglaom.​—Hebreohanon 10:23.

Mapalig-on ang imong pagtuo sa Diyos. Gisultihan ni apostol Pablo ang usa sa mga kongregasyon sa iyang adlaw: “Nangandoy ko nga makita mo . . . aron magdinasigay ta pinaagi sa inyong pagtuo ug sa akong pagtuo.” (Roma 1:11, 12) Ang kanunayng pagpakig-uban sa mga isigkamagtutuo diha sa tigom makapalig-on sa atong pagtuo ug determinasyon sa pagkinabuhi subay sa mga prinsipyo sa Bibliya.

Gidapit ka namo sa pagtambong sa among sunod nga tigom sa kongregasyon aron ikaw mismo ang makasinati niini. Malipay kami sa pag-abiabi kanimo. Ang tanang tigom walay bayad ug walay pagpangolekta.

  • Unsang sumbanan ang gibasehan sa among tigom sa kongregasyon?

  • Sa unsang paagi nakabenepisyo mi sa pagtambong sa tigom?