Kinsay Nagabuhat sa Kabubut-on ni Jehova Karon?

Ang mga Saksi ni Jehova anaa sa tibuok kalibotan ug lainlain silag nasod ug kultura. Unsay nakapahiusa kanila?

Unsa ang Kabubut-on sa Diyos?

Buot sa Diyos nga ang iyang kabubut-on masayran sa tibuok yuta. Unsa ang maong kabubut-on, ug kinsa ang nagtudlo sa uban bahin niana?

LEKSIYON 1

Unsang Matanga sa mga Tawo ang mga Saksi ni Jehova?

May kaila ka ba nga Saksi ni Jehova? Unsay imong nahibaloan bahin namo?

LEKSIYON 2

Nganong Ginganlan Ming mga Saksi ni Jehova?

Matikdi ang tulo ka rason kon nganong gidala namo kini nga ngalan.

LEKSIYON 3

Sa Unsang Paagi Nadiskobrehan Pag-usab ang Kamatuoran sa Bibliya?

Nganong makatino kita nga husto ang atong pagsabot sa gitudlo sa Bibliya?

LEKSIYON 4

Nganong Naggama Mig New World Translation?

Nganong talagsaon kini nga hubad sa Pulong sa Diyos?

LEKSIYON 5

Unsay Imong Masinati sa Among Kristohanong Tigom?

Kami magtigom aron tun-an ang Kasulatan ug magdinasigay sa usag usa. Malipay kami sa pag-abiabi kanimo!

LEKSIYON 6

Unsay Benepisyo sa Among Pagpakig-uban sa mga Isigka-Kristohanon?

Ang Pulong sa Diyos nagdasig sa pagpakig-uban sa isigka-Kristohanon. Gidasig ka namo sa pagtambong aron makabenepisyo ka niining matanga sa panag-ubanay.

LEKSIYON 7

Giunsa Pagpahigayon ang Among mga Tigom?

Gusto ka bang masayod kon unsay anaa sa among mga tigom? Makadayeg ka gayod kon unsa ka nindot nga edukasyon gikan sa Bibliya ang imong madawat didto.

LEKSIYON 8

Nganong Desente Mig Sininaan sa Among Tigom?

Hinungdanon ba alang sa Diyos kon unsay atong isul-ob? Susiha kon unsang mga prinsipyo sa Bibliya ang among gisunod bahin sa sininaan ug pamostura.

LEKSIYON 9

Sa Unsang Paagi Mangandam Mi Alang sa Tigom?

Ang abanteng pagpangandam alang sa among tigom makatabang nimo aron makabenepisyo ka pag-ayo niini.

LEKSIYON 10

Unsa ang Pamilyahanong Pagsimba?

Susiha kon sa unsang paagi kini nga kahikayan makapasuod nimo sa Diyos ug makapalig-on sa bugkos sa imong pamilya.

LEKSIYON 11

Nganong Motambong Mig mga Asembliya?

Kada tuig, duna miy tulo ka espesyal nga panagkatigom. Sa unsang paagi ka makabenepisyo niini nga mga panagkatigom?

LEKSIYON 12

Giunsa Pag-organisar ang Among Buluhatong Pagsangyaw?

Gisunod namo ang sumbanan ni Jesus sa dinhi pa siya sa yuta. Unsa ang iyang pipila ka paagi sa pagsangyaw?

LEKSIYON 13

Unsay Payunir?

Ang ubang Saksi naggahin ug 30, 50, o mas daghan pang oras kada bulan sa buluhatong pagsangyaw. Unsay nakaaghat nila sa paghimo niini?

LEKSIYON 14

Unsa nga mga Tunghaan ang Gitagana Para sa mga Payunir?

Unsang espesyal nga pagbansay ang gitagana para sa mga payunir nga bug-os panahon sa pagsangyaw?

LEKSIYON 15

Sa Unsang Paagi ang mga Ansiyano Nag-alagad sa Kongregasyon?

Ang mga ansiyano maoy mga lalaki nga hamtong sa espirituwal nga manguna sa kongregasyon. Unsang tabang ang ilang gihatag?

LEKSIYON 16

Unsa ang Papel sa mga Ministeryal nga Alagad?

Ang mga ministeryal nga alagad may mga buluhaton nga mapuslanon alang sa kongregasyon. Susiha kon sa unsang paagi ang ilang buluhaton makatabang sa mga tumatambong.

LEKSIYON 17

Sa Unsang Paagi Ginatabangan Mi sa mga Tigdumala sa Sirkito?

Nganong ang mga tigdumala sa sirkito moduaw sa kongregasyon? Sa unsang paagi ka makabenepisyo sa ilang pagduaw?

LEKSIYON 18

Sa Unsang Paagi Motabang Mi sa mga Igsoon Namong Biktima sa Kalamidad?

Kon may kalamidad, hikayon dayon namo ang paghatag ug praktikal nga tabang ug paghupay niadtong mga biktima. Sa unsang mga paagi?

LEKSIYON 19

Kinsa ang Matinumanon ug Maalamong Ulipon?

Gisaad ni Jesus nga iyang itudlo ang ulipon nga magtaganag espirituwal nga pagkaon sa hustong panahon. Giunsa kini paghimo?

LEKSIYON 20

Sa Unsang Paagi ang Nagamandong Lawas Naglihok Karon?

Sa unang siglo, ang gamayng grupo sa mga ansiyano ug apostoles nag-alagad isip nagamandong lawas sa Kristohanong kongregasyon. Komosta karon?

LEKSIYON 21

Unsa ang Bethel?

Ang Bethel maoy usa ka espesyal nga dapit nga may hinungdanon kaayong katuyoan. Sayra ang dugang impormasyon bahin sa mga nag-alagad didto.

LEKSIYON 22

Unsay Ginahimo Diha sa Sangang Buhatan?

Malipay ming moabiabi sa mga bisita nga mo-tour sa among mga sangang buhatan. Gidapit ka namo sa paghimo niana!

LEKSIYON 23

Sa Unsang Paagi Gisulat ug Gihubad ang Among Literatura?

Kami nagpatik ug literatura sa kapig 900 ka pinulongan. Nganong naghago mi sa paghimo niini?

LEKSIYON 24

Asa Gikan ang Pondo Alang sa Among Buluhaton?

Kon bahin sa panalapi, unsay nakapalahi sa among organisasyon kon itandi sa ubang relihiyon?

LEKSIYON 25

Nganong Nagtukod Mig Kingdom Hall ug Giunsa Kini Pagtukod?

Nganong Kingdom Hall ang among tawag sa among mga tigomanan? Sayra kon sa unsang paagi nakatabang sa among mga kongregasyon kini nga mga tinukod.

LEKSIYON 26

Unsay Ikatabang Namo sa Pagmentinar sa Kingdom Hall?

Ang hinlo ug maayong pagkamentinar nga Kingdom Hall makahatag ug kadayeganan sa atong Diyos. Unsay mga kahikayan aron mahuptang hinlo ang Kingdom Hall?

LEKSIYON 27

Sa Unsang Paagi Mapahimuslan Nato ang Librarya sa Kingdom Hall?

Gusto ba nimong mag-research aron mouswag ang imong kahibalo sa Bibliya? Adtoa ang librarya sa Kingdom Hall!

LEKSIYON 28

Unsay Anaa sa Among Website?

Mas daghan kag mahibaloan bahin kanamo, sa among mga tinuohan, ug sa mga tubag sa imong mga pangutana bahin sa Bibliya.

Buhaton ba Nimo ang Kabubut-on ni Jehova?

Gimahal ka gayod ni Jehova nga Diyos. Sa unsang paagi imong ikapakita nga gusto nimong buhaton ang Iyang kabubut-on sa adlaw-adlaw nimong pagkinabuhi?