Higugmaa ang mga Tawo—Paghimog Tinun-an

Kini nga publikasyon gidisenyo aron tabangan ka nga maugmad ang mga hiyas nga gikinahanglan para sa atong Kristohanong ministeryo.

SEKSIYON 1: DIHANG MAGSUGOD UG PANAG-ESTORYA

LEKSIYON 2

Natural

LEKSIYON 3

Pagkamaayo

LEKSIYON 5

Matinahoron

LEKSIYON 6

Kaisog

SEKSIYON 2: DIHANG MAGBALIKDUAW

LEKSIYON 7

Paglahutay

LEKSIYON 8

Pailob

LEKSIYON 9

Empatiya

SEKSIYON 3: DIHANG MAGHIMOG TINUN-AN

LEKSIYON 10

Determinado

LEKSIYON 11

Simple

LEKSIYON 12

Prangka

Sorry, walay termino nga motakdo sa imong gipili.