Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Unsay Imong Gituohan?

Unsay Imong Gituohan?

Daghan niadtong mga pundamentalista o mga tawo nga nagsabot sa Bibliya sa literal nga paagi nagtuo nga ang Yuta ug ang tanang butang diha niana gilalang sulod sa unom ka tag-24-oras nga adlaw, mga pipila ka libo ka tuig lang nga miagi. Patuohon ka sa ubang mga ateyista nga wala konoy Diyos, nga ang Bibliya maoy basahon sa mga sugilanon, ug nga ang tanang kinabuhi aksidente lang nanungha.

Ang kaisipan sa kadaghanan sa mga tawo anaa sa tunga-tunga niining nagkasumpaking mga ideya. Ang imong pagbasa niini tingali nagpakita nga usa ka kanila. Lagmit nagtuo kag Diyos ug nagtamod sa Bibliya. Apan tingali nagtuo ka usab sa mga opinyon sa hawod ug impluwensiyadong mga siyentipiko kinsa dili motuo nga gilalang ang kinabuhi. Kon ginikanan ka, dili ka tingali makatubag sa imong anak dihang pangutan-on ka bahin sa ebolusyon ug paglalang.

Unsay Katuyoan Niini nga Brosyur?

Kini wala disenyoha aron sa pagsaway sa hunahuna sa mga pundamentalista o kaha niadtong dili motuo ug Diyos. Hinunoa, nanghinaot kami nga kining brosyura makapaikag kanimo sa pagsusi pag-usab sa pipila sa imong mga gituohan. Gipatin-aw niini ang mga asoy sa Bibliya bahin sa paglalang nga tingali wala nimo hatagig importansiya kaniadto. Ug gipasiugda niini nga importante gayod kon unsay imong gituohan kon sa unsang paagi nagsugod ang kinabuhi.

Motuo ka ba niadtong moingon nga walay intelihenteng Maglalalang ug nga ang Bibliya dili kasaligan? O mosusi ka ba kon unsa gayoy giingon sa Bibliya? Unsang mga doktrina ang angay nimong tuohan: ang sa Bibliya ba o ang sa mga ebolusyonista? (Hebreohanon 11:1) Dili ba maayong imong susihon kon unsa gayod ang tinuod?