Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Importante ba Kon Unsay Imong Tuohan?

Importante ba Kon Unsay Imong Tuohan?

Sa imong hunahuna, duna bay katuyoan ang kinabuhi? Ang ebolusyonistang si William B. Provine nag-ingon: “Ang atong nakat-onan sa ebolusyon dakog impluwensiya sa atong pagsabot sa kahulogan sa kinabuhi.” Unsay iyang konklusyon? “Wala gayoy katuyoan ang kinabuhi sa tawo.”32

Palandonga kon unsay gipasabot nianang mga pulonga. Kon walay katuyoan ang kinabuhi, nan walay kapuslanan ang imong pagkinabuhi gawas sa paghimog pipila lang ka maayong mga binuhatan ug tingali sa pagpasa sa imong mga gene ngadto sa imong anak. Inigkamatay nimo, ikaw mohunong na sa paglungtad. Ang imong utok, nga may katakos sa paghunahuna, pagpangatarongan, ug pagpamalandong kon unsay kahulogan sa kinabuhi, mahimong usa lang ka aksidente sa kinaiyahan.

Dugang pa, daghan niadtong nagtuo ug ebolusyon nag-ingon nga walay Diyos, o siya dili mangilabot sa mga kalihokan sa tawo. Bisag asa pa niana, ang atong kaugmaon mahimong mag-agad na lang sa mga politiko, mga magtutudlo, ug mga lider sa relihiyon. Kon hukman sumala sa nahimo niining mga tawhana, ang kagubot, panagbangi, ug korapsiyon nga naghatag ug kadaot sa katilingban dili gayod mahanaw. Kon tinuod pa ang ebolusyon, morag duna kitay katarongan sa pagkinabuhi subay niini nga panultihon: “Mangaon kita ug manginom, kay ugma kita mangamatay.”—1 Corinto 15:32.

Sa kasukwahi, ang Bibliya nagtudlo: “Anaa [sa Diyos] ang tuboran sa kinabuhi.” (Salmo 36:9) Makahuloganon kaayo kining mga pulonga.

Kon tinuod ang giingon sa Bibliya, ang kinabuhi aduna gayoy kahulogan. Ang atong Maglalalang adunay mahigugmaong katuyoan alang sa tanang mopili sa pagkinabuhi uyon sa iyang kabubut-on. (Ecclesiastes 12:13) Kana nga kabubut-on naglakip sa saad nga kinabuhi diha sa usa ka kalibotan nga walay kagubot, panagbangi, ug korapsiyon—ug wala usay kamatayon.—Salmo 37:10, 11; Isaias 25:6-8.

May maayong katarongan ang milyon-milyong tawo sa kalibotan sa pagtuo nga ang pagkahibalo bahin sa Diyos ug ang pagkamasinugtanon kaniya makahatag gayod ug kahulogan sa kinabuhi! (Juan 17:3) Kana nga pagtuo dili hinanduraw lamang. Klaro kaayo ang pamatuod—ang kinabuhi gilalang.