Gilalang ba ang Kinabuhi?

Hinungdanon kon unsay imong tuohan kon sa unsang paagi nagsugod ang kinabuhi.

Introduksiyon

Gidisenyo ba ang atong planeta aron puy-an? Lig-on ba ang gibasehan sa ebolusyon?

Unsay Imong Gituohan?

Lagmit nagtuo kag Diyos ug nagtahod sa Bibliya pero nagtuo sab ka sa opinyon sa impluwensiyadong mga siyentipiko kinsa dili motuo nga gilalang ang kinabuhi.

Ang Buhi nga Planeta

Walay mabuhi sa Yuta kon dili pa kono sa nagkaatol lang nga mga panghitabo. Kini ba nga mga panghitabo sulagma lang nga mitungha o dunay intelihenteng nagdisenyo?

Kinsay Nakauna sa Pagdisenyo Niini?

Gisundog sa mga researcher ang kinaiyahan aron masulbad ang mga problema sa inhenyeriya. Kon kini nga mga imbensiyon dunay nagdisenyo, unsa pa kaha ang gisundogan niini?

Ebolusyon​—Kabakakan ug Kamatuoran Niini

Sumala sa teoriya sa ebolusyon, ang usa ka espisye sa tanom o hayop bug-os nga nausab ngadto sa laing matang pinaagig mutasyon. Kini ba gibase sa kamatuoran?

Siyensiya ug ang Asoy sa Genesis

Napamatud-an ba sa siyensiya nga sayop ang asoy sa Bibliya bahin sa paglalang?

Importante ba Kon Unsay Imong Tuohan?

Makaapektar ba ang imong pagtuo sa ebolusyon sa imong panglantaw sa kahulogan sa kinabuhi?

Mga Reperensiya

Susiha ang mga reperensiya nga gibasehan niini nga brosyur.