Balik Kang Jehova

Si Jehova nangita sa iyang nawalang karnero, ug gidapit ka niyang mobalik kaniya.

Sulat Gikan sa Nagamandong Lawas

Kining mahigugmaong sulat maoy gikan sa Nagamandong Lawas para sa mga alagad sa Diyos nga nahimulag sa panon.

BAHIN 1

“Pangitaon Nako ang Nawala”

Ang Diyos ba mawad-ag paglaom nga mobalik ang nawalang karnero?

BAHIN 2

Kabalaka—“Ginapiit Pag-ayo sa Tanang Paagi”

Kon naguol ka kay dili na nimo mahimo karon ang imong nahimo kaniadto sa pag-alagad kang Jehova, naay usa ka sugyot kon sa unsang paagi matabangan ka sa gahom ni Jehova.

BAHIN 3

Kahiubos​—Dihang Kita “Dunay Reklamo”

Dunay tulo ka prinsipyo sa Bibliya nga makatabang nimo kon nahiubos ka ug nasakitan.

BAHIN 4

Pagbati nga Sad-an​—“Hinloi Ko Gikan sa Akong Sala”

Unsay imong himoon aron makabaton kag hinlo nga konsensiya?

BAHIN 5

Balik sa “Magbalantay ug Tig-atiman sa Inyong Kinabuhi”

Kon gusto kong mobalik kang Jehova, unsay akong unang himoon? Unsa kahay reaksiyon sa kongregasyon?

Konklusyon

Maghunahuna ba ka usahay sa malipayong mga panahon niadtong kauban pa nimo ang mga alagad ni Jehova?