2023 “Magmapailobon”! nga Programa sa Kombensiyon

Biyernes

Ang programa sa Biyernes gibase sa 1 Corinto 13:4—“Ang gugma taas ug pailob.”

Sabado

Ang programa sa Sabado gibase sa 1 Tesalonica 5:14—“Magpailob sa tanan.”

Dominggo

Ang programa sa Dominggo gibase sa Isaias 30:18—“Si Jehova mapailobong naghulat nga pakitaan mog pabor.”

Impormasyon Alang sa mga Delegado

Impormasyon nga makatabang sa mga delegado sa kombensiyon.

Basin Ganahan Pod Ka

BAHIN KANAMO

Tambong sa 2024 nga Kombensiyon​—⁠“Ipahayag ang Maayong Balita!”

Malipay mi sa pag-imbitar nimo nga motambong sa tulo ka adlaw nga kombensiyon sa mga Saksi ni Jehova niining tuiga.

MGA KOMBENSIYON

Imbitado Ka sa 2023 “Magmapailobon”! nga Kombensiyon sa mga Saksi ni Jehova

Giimbitar ka namo sa pagtambong sa tulo ka adlaw nga kombensiyon sa mga Saksi ni Jehova niining tuiga.

MGA KOMBENSIYON

Trailer sa Drama: “Isalig ang Tanan Kang Jehova”

Sayra kon sa unsang paagi ang bag-ong mga kalisdanan maghatag nimog kahigayonan nga mosalig kang Jehova.