Programa sa 2021 nga Kombensiyon

Biyernes

Ang programa sa Biyernes gibase sa Lucas 17:5—“Hatagi mig dugang pagtuo.”

Sabado

Ang programa sa Sabado gibase sa Judas 3—‘Pakigbugno pag-ayo alang sa pagtuo.’

Dominggo

Ang programa sa Dominggo gibase sa Mateo 21:21—“Kon kamo dunay pagtuo . . . , kini mahitabo.”

Impormasyon Alang sa mga Delegado

Makita dinhi ang mga impormasyon sa kombensiyon.