Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Hunyo 3-9

SALMO 45-47

Hunyo 3-9

Awit 27 ug Pag-ampo | Introduksiyon (1 min.)

BAHANDI GIKAN SA PULONG SA DIYOS

Si Jesu-Kristo uban sa iyang pangasaw-onon, ang 144,000

1. Usa ka Awit Bahin sa Kasal sa Hari

(10 min.)

Ang Salmo 45 naghisgot bahin sa kasal sa Mesiyanikong Hari (Sal 45:​1, 13, 14; w14 2/15 9-10 ¶8-9)

Ang kasal sa Hari mahitabo human sa Armagedon (Sal 45:​3, 4; w22.05 17 ¶10-12)

Pinaagi niini nga kasal, ang tanang tawo mapanalanginan (Sal 46:​8-11; it-1 919 ¶2)


PANGUTAN-A ANG KAUGALINGON, ‘Ang ako bang kasingkasing “napukaw” sa pagsangyaw sa maayong balita bahin sa atong Hari, si Jesu-Kristo?’—Sal 45:1.

2. Espirituwal nga mga Bahandi

(10 min.)

  • Sal 45:16—Unsay gitudlo niini kanato bahin sa kinabuhi sa Paraiso? (w17.04 11 ¶9)

  • Unsang espirituwal nga mga bahandi ang imong nakat-onan sa pagbasa sa Bibliya niining semanaha?

3. Pagbasa sa Bibliya

MAGMAEPEKTIBO SA MINISTERYO

4. Dihang Magsugod ug Panag-estorya

(3 min.) IMPORMAL NGA PAGSANGYAW. (lmd leksiyon 1 punto 3)

5. Pakigpulong

(5 min.) ijwbv 26—Tema: Unsay Kahulogan sa Salmo 46:10? (th tun-anan 18)

6. Pagpatin-aw sa Imong Tinuohan

(4 min.) Pasundayag. g 12/10 22-23—Tema: Unsay Imong Panglantaw Bahin sa Homoseksuwalidad? (lmd leksiyon 6 punto 5)

KRISTOHANONG PAGKINABUHI

Awit 131

7. Padayong Ipakita ang Gugma Diha sa Inyong Kaminyoon

(10 min.) Pakighisgot.

Ang kasal maoy malipayong okasyon. (Sal 45:​13-15) Sagad, mao ni ang usa sa malipayon kaayong adlaw para sa magtiayon. Pero unsay himoon sa magtiayon aron magpabilin ang kalipay diha sa ilang kaminyoon?—Ecc 9:9.

Aron magmalipayon, kinahanglang padayon nilang ipakita ang gugma sa usag usa. Maayong sundogon sa mga magtiayon ang ehemplo ni Isaac ug Rebeca. Ang Bibliya nag-ingon nga bisag 30 ka tuig na silang minyo, nagpakita gihapon silag gugma sa usag usa. (Gen 26:8) Unsay makatabang sa mga magtiayon aron mapakita ang samang gugma?

I-play ang VIDEO nga Para sa Malipayong Kaminyoon: Pagpakitag Gugma. Dayon pangutan-a ang mamiminaw:

  • Unsa kahay mga hinungdan nga ang magtiayon mobati nga morag layo sila sa usag usa?

  • Unsay puwedeng himoon sa mga magtiayon aron ang ilang kapikas mobati nga gimahal ug gipangga?—Buh 20:35

8. Lokal nga mga Panginahanglan

(5 min.)

9. Pagtuon sa Kongregasyon sa Bibliya

(30 min.) bt kap. 10 ¶13-21

Konklusyon (3 min.) | Awit 111 ug Pag-ampo