Laktaw ngadto sa video

“Tungod Niini Ako Mianhi sa Kalibotan”

Matikdi ang makapahinganghang katakos ni Jesus sa pagpanudlo samtang maisogon siyang nagpamatuod sa kamatuoran.

Gibase sa Mateo 21:23-46; 22:15-46.

Basin Ganahan Pod Ka

JESUS—ANG DALAN, ANG KAMATUORAN, ANG KINABUHI

Napakyas ang Paningkamot nga Bitkon si Jesus

Gipahilom ni Jesus ang mga Pariseo, unya ang mga Saduseo, dayon ang nagkahiusa nga mga kaaway.

JESUS—ANG DALAN, ANG KAMATUORAN, ANG KINABUHI

Gisaway ang mga Magsusupak

Nganong wala konsentiha ni Jesus ang pagpakaaron-ingnon sa mga lider sa relihiyon?

JESUS—ANG DALAN, ANG KAMATUORAN, ANG KINABUHI

Duha ka Ilustrasyon Bahin sa Ubasan

Sayra ang kahulogan sa duha ka ilustrasyon bahin sa tawo nga nagsugo sa iyang mga anak nga magtrabaho sa iyang ubasan ug sa tawo nga nagpatrabahog daotang mga mag-uuma sa iyang ubasan.

VIDEO

‘Ang Diyos Naghimo Gayod Kaniyang Ginoo ug Kristo’ (Bahin I)

Nganong kombinsido ka nga ang Diyos naghimo kaniyang Ginoo ug Kristo?

VIDEO

‘Ang Diyos Naghimo Gayod Kaniyang Ginoo ug Kristo’ (Bahin II)

Unsay makatabang nimo nga molig-on imong pagtuo kang Jesus?