Laktaw ngadto sa video

Si Jehova Padayong Nagpakitag Maunongong Gugma

Tan-awa kon sa unsang paagi gipakita ni Jose ang iyang gugma sa Diyos ug sa uban bisan pa sa kalisdanan ug kon sa unsang paagi gibati niya ang gugma ni Jehova latas sa iyang mga pagsulay. Gibase sa Genesis 37:1-36; 39:1-47:12.