Laktaw ngadto sa video

Si Jehova ang Bugtong Matuod nga Diyos

Sa mga tuig 1000 B.C.E., nasaksihan sa kalibotan ang panag-away sa maayo ug daotan. Si Elias gilibotag mga tawong walay pagtuo, sa ilang apostatang hari, ug kriminal nga mga saserdote. Pero wala siya mag-inusara. Tan-awa kon giunsa pagpaila ni Jehova nga siya ang bugtong matuod nga Diyos kaniadto ug karon.

Gibase sa 1 Hari 16:29-33; 1 Hari 17:1-7; 1 Hari 18:17-46; ug 1 Hari 19:1-8.