Laktaw ngadto sa video

Jacob—Gihigugma Niya ang Pakigdait

Matikdi kon unsa nga mga paningkamot ang gihimo ni Jacob aron padayon siyang makabaton ug malinawong relasyon sa uban. Kini gibase sa Genesis 26:12-24; 27:41–28:5; 29:16-29; 31:36-55; 32:13-20; 33:1-11.

Basin Ganahan Pod Ka

Mga Leksiyon Gikan sa Bibliya

Si Jacob ang Nakadawat sa Panulondon

Kaluha ang anak ni Isaac ug Rebeca. Si Esau ug Jacob. Si Esau ang magulang, ug siya unta ang makadawat sa espesyal nga panulondon. Pero nganong iya man ning gibaylo sa usa ka yahong nga sabaw?

Mga Leksiyon Gikan sa Bibliya

Maayo nag Relasyon si Jacob ug Esau

Sa unsang paagi si Jacob nakadawat ug panalangin gikan sa usa ka anghel? Ug unsay iyang gihimo aron magkauli sila ni Esau?