Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 B12-A

Kataposang Semana ni Jesus sa Yuta (Bahin 1)

Nisan 8 (Igpapahulay)

PAGSALOP (Ang adlaw sa mga Hudiyo magsugod ug matapos pagsalop sa adlaw)

 • Miabot sa Betania unom ka adlaw una ang Paskuwa

PAGSUBANG

PAGSALOP

 Nisan 9

PAGSALOP

 • Nanihapon uban ni Simon nga sanlahon

 • Maria nagbubo ug nardo kang Jesus

 • Mga Hudiyo miduaw kang Jesus ug Lazaro

PAGSUBANG

 • Mga tawo nanghugyaw pagsulod niya sa Jerusalem

 • Nagtudlo sa templo

PAGSALOP

Nisan 10

PAGSALOP

 • Nagpalabayg gabii sa Betania

PAGSUBANG

 • Miadto sa Jerusalem sayo sa buntag

 • Templo gihinloan

 • Jehova misulti gikan sa langit

PAGSALOP

Nisan 11

PAGSUBANG

PAGSALOP

 • Nagtudlo sa templo, migamit ug mga ilustrasyon

 • Mga Pariseo gihukman

 • Nakamatikod sa amot sa babayeng balo

 • Sa Bukid sa mga Olibo, nagtagna sa pagkapukan sa Jerusalem; naghatag ug ilhanan sa iyang presensiya

PAGSALOP