Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 B12-B

Kataposang Semana ni Jesus sa Yuta (Bahin 2)

Nisan 12

PAGSALOP (Ang adlaw sa mga Hudiyo magsugod ug matapos pagsalop sa adlaw)

PAGSUBANG

 • Nagpahulay uban sa mga tinun-an

 • Judas nakigsabot sa pagbudhi

PAGSALOP

Nisan 13

PAGSALOP

PAGSUBANG

 • Pedro ug Juan nangandam para sa Paskuwa

 • Jesus ug ubang apostoles miabot nga hapon na kaayo

PAGSALOP

Nisan 14

 PAGSALOP

 • Mikaon sa Paskuwa uban sa mga apostoles

 • Tiil sa mga apostoles gihugasan

 • Gipalakaw si Judas

 • Panihapon sa Ginoo gisugdan

 • Gibudhian ug gidakop sa tanaman sa Getsemane

 • Mga apostoles miikyas

 • Gihusay sa Sanhedrin sa balay ni Caifas

 • Gilimod ni Pedro

PAGSUBANG

 • Miatubang pag-usab sa Sanhedrin

 • Gidala kang Pilato, dayon kang Herodes, ug balik kang Pilato

 • Gihukmag kamatayon ug gipatay sa Golgotha

 • Namatay mga alas tres sa hapon

 • Lawas gikuha ug gilubong

PAGSALOP

Nisan 15 (Igpapahulay)

PAGSALOP

PAGSUBANG

 • Pilato misugot nga guwardiyahan ang lubnganan ni Jesus

PAGSALOP

Nisan 16

PAGSALOP

 • Namalit ug dugang panghaplas sa lawas ni Jesus

PAGSUBANG

 • Gibanhaw

 • Nagpakita sa mga tinun-an

PAGSALOP