Ang kadaghanang impormasyon sa sign language anaa sa video nga format. Dunay bahin sa jw.org, apil ang home page, nga gihubad sa pipila ka sign language. Ang ubang sign language wala pa maghubad sa site, pero duna nay gi-video nga mga libro, magasin, ug ubang publikasyon nga naa sa seksiyong PUBLIKASYON.

Himoa ang usa sa mosunod nga mga pamaagi aron makita ang mga impormasyon sa sign language:

 Pagpilig Usa ka Sign Language

  • Pamaagi 1: I-click ang Language Picker aron ma-display ang kompletong listahan sa mga pinulongang naa sa jw.org.

  • I-check ang kahong Sign Language Lang ang Ipakita aron mga sign language ray makita.

    Ang laing paagi mao ang pag-type sa ngalan sa sign language diha sa kahon. Ang mga pinulongang tumbas sa imong gi-type mao ray makita.

  • Pamaagi 2: I-click ang “Tan-awa ang mga Video sa Sign Language” nga link sa home page. Pagpilig sign language sa listahan.

Kon ang site nahubad na sa sign language nga imong gipili, kini mahimong pinulongan sa imong site.

Daling mailhan ang sign language nga site kay matag opsiyon sa menu dunay icon. Ang matag icon maoy simbolo sa seksiyon sa site.

Sa seksiyong PUBLIKASYON, ang pipila ka opsiyon sa menu naggamit ug mga termino nga lahi sa gigamit sa gilitok nga pinulongan. Pananglitan, sa sign language nga site, ang opsiyon nga MUSIKA gitawag ug SONGS.

Gamita ang mga menu sa pagpangitag impormasyon. I-play o i-download ang sign language nga mga video.

Adto sa Seksiyong PUBLIKASYON

 Adto sa PUBLIKASYON > MABATONANG PUBLIKASYON.

I-click ang gusto nimong sign language diha sa listahan. Kay gatosan ang mga pinulongan sa listahan, makatabang kon i-click nimo ang kahon sa listahan sa mga pinulongan, dayon i-type ang ngalan sa pinulongan. Ang mga pinulongang tumbas sa imong gi-type mao ray makita.

Kon ang sign language nga imong gipili diyutay rag publikasyon, kanang tanan makita sa page nga MABATONANG PUBLIKASYON. Pero, sa mga sign language nga daghag publikasyon, pipila ray makita sa page nga MABATONANG PUBLIKASYON. Adto sa page sa ubang klase sa publikasyon (pananglitan, BIBLIYA, MAGASIN, LIBRO UG BROSYUR) aron makita ang mga publikasyon nga naa sa sign language.

Gamita ang JW Library Sign Language App

Maayo nga gamiton ang JW Library Sign Language app kon:

  •   ikaw kanunayng naggamit ug sign language nga mga video.

  • ikaw makatan-aw sa mga video diha sa imong gadyet dihang wala kay koneksiyon sa Internet.

  • kini nga app anaa sa sign language nga imong gigamit.

Para sa dugang impormasyon, adto sa JW Library Sign Language nga help page.