Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

JW.ORG WEBSITE

Paggamit sa JW.ORG Diha sa Gadyet

Paggamit sa JW.ORG Diha sa Gadyet

Ang tanang web page ug mga feature nga naa sa dakong screen sa computer makita usab sa smartphone o tablet. Pero aron makabenepisyo pag-ayo niini, lahi ang pagkaplastar sa mga menu ug screen diha sa gagmayng mga gadyet. Ang mga sugyot niini nga artikulo makatabang nimo sa pagpangita sa imong gikinahanglan diha sa jw.org.

 Paggamit sa mga Menu Diha sa Gadyet

Sa dakong screen, ang pangunang mga seksiyon pirmeng ma-display nga pababag sa ibabawng bahin sa screen samtang ang ikaduhang level nga menu ma-display nga patindog sa walang bahin sa screen.

Pero sa gamayg screen nga gadyet, ang tanang menu ma-display nga patindog. Ang mga menu matago sab dihang wala kini gamita busa ang kinadak-ang bahin sa screen magamit sa pag-display sa sulod sa page.

 • I-click ang Menu aron matago o makita ang mga menu. I-click ang ngalan sa seksiyon aron makaadto sa page niana nga seksiyon.

 • I-click ang Ablihi aron makita ang ikaduhang level nga menu sa usa ka seksiyon. I-click ang ngalan sa menu aron makaadto sa page niini.

 • I-click ang Isira aron matago ang ikaduhang level nga menu sa usa ka seksiyon.

 • I-click ang JW.ORG aron makabalik ka sa home page.

 • I-click ang Language Picker aron makita ang listahan sa mga pinulongan.

 • I-click ang Pangitaa aron makakitag impormasyon gamit ang feature nga Pangitaa sa Site. (Wala pa kini sa Cebuano.)

 Pagpangitag Artikulo o Kapitulo sa Publikasyon

Sa dakong screen, ang kaundan pirmeng makita samtang nagbasa kag artikulo o kapitulo sa publikasyon. Pero sa gamayg screen nga gadyet, ang kaundan dili ma-display.

 • I-click ang Ipakita aron ma-display ang kaundan. Pag-click ug usa ka ulohan aron ma-display ang sulod sa maong artikulo o kapitulo.

 • I-click ang Miagi aron ma-display ang miaging artikulo o kapitulo.

 • I-click ang Sunod aron ma-display ang sunod nga artikulo o kapitulo.

 • I-click ang Itago aron dili makita ang kaundan ug padayong mabasa ang artikulo o kapitulo.

 Pagbasa sa Bibliya Online

Adto sa PUBLIKASYON > BIBLIYA ug i-click ang Basaha Online. O, i-click ang link nga Basaha ang Bibliya Online nga naa sa home page.

Sa Navigation Bar sa Bibliya, pagpilig libro ug kapitulo sa Bibliya gikan sa listahan ug i-click ang OK.

Samtang i-scroll nimo ang kapitulo, ang Navigation Bar sa Bibliya magpabilin diha sa Menu Bar aron mas dali kang makaadto sa sunod nga kapitulo.

 • I-click ang Unpin aron matangtang ang Navigation Bar sa Bibliya gikan sa Menu Bar. Maghatag kinig mas dakong luna sa screen para sa Bibliya. Sa pagpilig laing kapitulo, kinahanglan ka pang mag-scroll pataas o paubos sa page.

 • I-click ang Pin aron magpabilin ang Navigation Bar sa Bibliya diha sa Menu Bar.

 • I-click ang Ipakita aron ma-display ang kaundan sa Bibliya, apil ang introduksiyon ug mga apendise.

 • I-click ang Miagi aron ma-display ang miaging kapitulo.

 • I-click ang Sunod aron ma-display ang sunod nga kapitulo.

 • I-click ang Itago aron dili makita ang kaundan sa Bibliya.

 Pagpaminaw sa Audio Recording sa Usa ka Artikulo

Kon dunay audio recording sa artikulo nga imong ginabasa, ma-display ang Audio Bar.

 • I-click ang I-play aron madungog ang audio.

 • I-click ang I-pause aron mohunong ang audio. I-click ang I-play aron madungog na sab ang audio.

 • I-atras abante ang audio pointer aron matunong kini sa bahin sa audio recording nga gusto nimong paminawan.

Kon imong gi-play ang audio recording ug gi-scroll paubos ang artikulo, ang Audio Bar magpabilin diha sa Menu Bar. Busa imong ma-pause o ma-play ang audio nga dili ra ka mawala sa artikulo nga imong gibasa.