Kuhaig leksiyon ang asoy sa Bibliya kon sa unsang paagi natabangan sa dalagitang Israelitas ang pangulo sa kasundalohan sa Sirya. I-download kini, basaha ang asoy sa Bibliya, ug himoa kining buhi sa imong hunahuna!