Sayra kon sa unsang paagi kita magamit ni Jehova bisan pa sa atong mga limitasyon. I-download kini, basaha ang asoy sa Bibliya, ug himoa kining buhi sa imong hunahuna!