Kuhaig leksiyon ang sambingay ni Jesus sa maayong Samarianhon. I-download ug i-print kini, basaha ang asoy sa Bibliya, ug himoa kining buhi sa imong hunahuna!