Kuhaig leksiyon ang asoy ni Jose ug sa asawa ni Potipar. I-download kini, basaha ang asoy sa Bibliya, ug himoa kining buhi sa imong hunahuna!