Kuhaig leksiyon ang asoy bahin kang Ahab, Jezebel, Nabot, ug Elias. I-download kini, basaha ang asoy sa Bibliya, ug himoa kining buhi sa imong hunahuna!