Kuhaig leksiyon si Dina. I-download kini, basaha ang asoy sa Bibliya, ug himoa kining buhi sa imong hunahuna!