Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Unsay Akong Himoon Aron Mosalig Nako ang Akong Ginikanan?

Unsay Akong Himoon Aron Mosalig Nako ang Akong Ginikanan?

Kon unsay imong mahimo

Tagda: Ang imong bang ginikanan walay pagsalig nimo tungod sa imong panggawi?

Pananglitan, si apostol Pablo misulat: “Buot namong magmaminatud-on sa tanang butang.” (Hebreohanon 13:18) Pangutan-a ang imong kaugalingon, ‘Nagmatinud-anon ba ko sa akong ginikanan bahin sa akong mga lakaw ug kalihokan?’

Pagpilig ngalan sa ubos alang sa tinuod nga sugilanon.

 Lori  Beverly

 Lori

Sekreto kong nakig-e-mail sa lalaki nga akong nagustohan. Nahibal-an kini sa akong ginikanan ug giingnan ko nga undangon nako kini. Misaad ko nga dili na nako ni himoon, pero nagpadayon gihapon ko. Miabot pa kinig usa ka tuig. Nag-e-mail ko, nahibaloan kini sa akong ginikanan, nangayo kog pasaylo ug nanaad nga mohunong, pero nagpadayon gihapon ko, hangtod nga nawad-an na silag pagsalig nako!

Ngano kahang nawad-ag pagsalig kang Lori ang iyang ginikanan?

Kon ikaw ang ginikanan ni Lori, unsay imong himoon, ug ngano?

Unsa untay maayong gihimo ni Lori human siya gipakigsultihan sa iyang ginikanan bahin sa maong problema?

 Beverly

Ang akong ginikanan walay pagsalig nako kon bahin sa mga lalaki, apan karon nahibalo na ko kon ngano. Nakig-flirt ko sa duha ka lalaki nga magulang nakog duha ka tuig. Dugay sab kong makig-estorya nila sa telepono, ug diha sa mga parti sila lang ang akong pakig-estoryahan. Giembargo sa akong ginikanan ang akong cellphone sulod sa usa ka bulan, ug gidid-an ko nila sa pag-adto sa mga lugar nga ginaadtoan sa maong mga lalaki.

Kon ikaw ang ginikanan ni Beverly, unsay imong himoon, ug ngano?

Sa imong hunahuna, sobra ra ba ang restriksiyon nga gihatag kaniya sa iyang ginikanan? Kon mao, ngano?

Unsay angayng himoon ni Beverly aron mosalig pag-usab kaniya ang iyang ginikanan?

Kon Unsaon nga Mahibalik ang Pagsalig

Kon unsay imong mahimo

Ang pagkahimong kasaligan samag hagdanan nga ang matag ang-ang anam-anam sak-on panahon sa pagkabatan-on

Una, sayra kon unsang bahina nawala ang pagsalig kanimo.

 • Pag-uli sa gitakdang oras
 • Pagtuman sa akong mga saad
 • Pagkauntop
 • Pagbadyet sa kuwarta
 • Paghuman sa trabahoon sa balay
 • Pagbangon nga dili mistil pukawon
 • Pagmentinar sa kahinlo sa akong kuwarto
 • Pagsulti sa tinuod
 • Paggamit ug cellphone ug computer sa rasonableng paagi
 • Pagdawat sa sayop ug pagpangayog pasaylo
 • Uban pa

Ikaduha, magmadeterminado. Pagtakda ug tumong aron imong kapamatud-an nga kasaligan ka sa mga bahin nga imong gipili sa ibabaw. Ipadapat ang tambag sa Bibliya: ‘Hukasa ang daan nga pagkatawo nga nahiuyon sa kanhi ninyong paagi sa panggawi.’ (Efeso 4:22) Sa ngadtongadto, makita sa tanan, lakip sa imong ginikanan, ang imong pag-uswag.—1 Timoteo 4:15.

Ikatulo, ipakigsulti sa imong ginikanan ang imong determinasyon. Imbes magreklamo nga kinahanglan silang mosalig kanimo, magmatinahoron ug pangutan-a sila kon unsa pay angay nimong himoon aron makuha ang ilang pagsalig.

Timan-i: Ayaw pagdahom nga mosalig dayon kanimo ang imong ginikanan. Buot lang nilang segurohon nga imong tumanon ang imong mga saad. Pamatud-i nga kasaligan ka. Sa ngadtongadto, mahimong hatagan ka nilag dugang kagawasan. Mao kanay nasinati ni Beverly, nga gikutlo ganiha. “Dali rang mawala ang pagsalig apan lisod kining mahibalik,” matod niya. Siya midugang, “Karon anam-anam nang nahibalik ang ilang pagsalig nako, ug nalipay ko niana!”

Ang punto: Kon mas kasaligan ka, mahimong mas mosalig usab ang uban kanimo.