Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Unsay Akong Hitsura?

Unsay Akong Hitsura?

Nganong angay nimong palandongon kon unsay imong isul-ob? Tungod kay madayag sa imong sininaan kon unsa kang matanga sa pagkatawo. Unsay imong gipadayag ngadto sa uban bahin kanimo?

 Tulo ka dagkong sayop nga estilo sa pagpamiste ug kon unsa ang angayng isul-ob

Sayop #1: Mosunod kon unsay idiktar sa media.

“Usahay matental ko sa pagsunod sa uso tungod sa kadaghan sa anunsiyo nga akong makita,” miingon si Theresa. “Kon ang imong utok mapuno sa hitsura sa mga tawo nga nagsul-ob ug usa ka estilo sa sinina, ikaw maengganyo usab sa pagsul-ob niana.”

Dili lang mga babaye ang maimpluwensiyahan sa mga anunsiyo. “Ang mga lalaki madala usab sa pagsunod sa uso,” nag-ingon ang librong The Everything Guide to Raising Adolescent Boys. “Bisag unsa pa sila ka bata, may mga anunsiyo nga sila ang gipuntirya.”

Ang mas maayong paagi: Ang Bibliya nag-ingon: “[Ang] walay kasinatian motuo sa tagsatagsa ka pulong, apan ang usa nga maalamon magapalandong sa iyang mga lakang.” (Proverbio 14:15) Base niana nga prinsipyo, timbangtimbanga pag-ayo kon unsay imong makita sa mga anunsiyo. Pananglitan, kon makakita kag gianunsiyo nga usong sinina nga “seksi” pangutan-a ang imong kaugalingon:

  • ‘Kinsay makabenepisyo kon mosul-ob ko niana?’

  • ‘Unsang estilo sa kinabuhi ang gipadayag niini bahin kanako?’

  • ‘Madayag ba niana nga estilo sa kinabuhi ang akong tinuod nga pagkatawo ug ang akong baroganan?’

Sugyot kon unsay isul-ob: Sa usa ka semana, tan-awa ang mga paanunsiyo sa sinina ug uban pang media nga sinina ang gipasiugda. Unsang estilo sa kinabuhi ang ilang giendorso? Ang mensahe ba niini nagpabati kanimo nga kinahanglan kang mosunod nianang partikular nga uso? “Ginaimpluwensiyahan ka pag-ayo sa pagpanindot sa imong panagway, sa pagsul-ob ug nindot nga sinina, ug sa pagpagarbo sa imong ‘nindot’ nga lawas,” miingon si Karen. “Ang mga batan-on maoy ginatarget sa mga tigpaanunsiyo kay sila daling maengganyo.”

Sayop #2: Mosunod sa uso aron lang mahisama sa uban.

“Kon uso ang usa ka partikular nga sinina,” miingon si Manuel, “ang tanan mosunod niana nga uso. Kon dili ka mosul-ob niana, sawayon ka sa mga tawo.” Miuyon niana si Anna. “Ang isyu dili lang kon unsay uso kondili ang pagsunod sa uso aron lang mahisama sa uban,” siya miingon.

Ang mas maayong paagi: Ang Bibliya nag-ingon: “Hunong na sa pagpaumol sumala niining sistemaha sa mga butang.” (Roma 12:2) Base niana nga tambag, tan-awa ang imong mga sinina ug pangutan-a ang imong kaugalingon:

  • ‘Unsay nakaimpluwensiya sa akong pagpilig sinina?’

  • ‘Unsa ka importante nako ang tatak sa sinina?’

  • ‘Gusto ba nako nga maimpres ang uban sa akong sininaan?’

Sugyot kon unsay isul-ob: Sa pagpilig sinina, dili lang duha ang imong kapilian—uso (ug magustohan) o wala na sa uso (ug walay makagusto)—kondili duna pay ikatulong kapilian: kompiyansa sa kaugalingon ug tawhay nga hunahuna. Kon tawhay ang imong pamati sa imong kaugalingon, dili ka kaayo mabalaka sa pagsunod sa uso aron lang mahisama sa uban.

Sayop #3: Paghunahuna nga kon ‘mas seksi, mas okey.’

“Sa tinuod lang, may panahon nga matental ka sa pagsul-ob ug sinina nga medyo seksi, mubo kaayo o huot kaayo,” miangkon si Jennifer.

Ang mas maayong paagi: Ang Bibliya nag-ingon: “Himoa nga ang inyong dayandayan dili anha sa panggawas ... kondili diha sa natago nga pagkatawo sa kasingkasing.” (1 Pedro 3:3, 4) Base niana nga tambag, hunahunaa kon unsa ang mas madanihon—makakuhag atensiyon nga sinina o ang maayong mga kinaiya.

Sugyot kon unsay isul-ob: Ang imong labing maayong dayandayan mao ang pagkadesente. Tinuod, para sa uban ang pagkadesente kinaraan na. Pero hunahunaa kini:

May nakaestorya ka na ba nga walay laing gihisgotan kondili ang iyang kaugalingon? Ang nakapait lang kay kanang tawhana walay kalibotan nga naglagot na niya ang iyang kaestorya!

Sama sa panag-estoryahay, ang sinina mahimong magpakita nga nagpakuha kag sobrang atensiyon sa kaugalingon nga makapalagot sa mga tawo kanimo

Kon dili ka desente ug sininaan, ikaw mahisama nianang tawhana. Ang imong sininaan daw nag-ingon ngadto sa uban nga ‘tan-awa ko,’ ug madayag hinuon nga ikaw walay pagsalig sa kaugalingon o sobra ka bilib sa kaugalingon. Madayag usab niini nga ikaw kulag atensiyon—o kaha makakuhag dili angay nga atensiyon.

Kon dili ka gustong bastoson ka tungod sa imong gisul-ob, pagsininag desente. “Ang pagkahimong desente wala magpasabot nga magsul-ob kag sinina nga sama sa imong apohan,” miingon si Monica. “Ang ipasabot lang niini nga ikaw nagtahod sa imong kaugalingon ug sa uban.”