Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa Seksuwal nga Pagpang-atake?—Bahin 2: Pagpaayo

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa Seksuwal nga Pagpang-atake?—Bahin 2: Pagpaayo

 Pag-atubang sa pagbating sad-an

Daghang biktima sa seksuwal nga pagpang-abuso maulaw sa nahitabo kanila. Tingali sila mobati nga silay sad-an. Pananglitan, si Karen, karon 19 anyos na, giamong-amongan sa nag-edad siyag 6 hangtod 13. “Nag-antos ko sa pagbati nga akoy mabasol,” siya miingon. “Nakaingon ko, ‘Nganong nagpaabuso man ko sa taas nga panahon?’”

Kon mao kanay imong gibati, tagda kini:

  • Ang mga bata sa pisikal ug emosyonal dili pa andam sa pagpakigsekso. Sila inosente niining mga butanga, busa sila walay hanaw kon unsaon pagbalos sama nianang ginahimo sa mga hamtong. Kini nagpasabot nga dili sala sa bata ang pag-abuso kaniya.

  • Ang mga bata mosalig sa mga hamtong ug inosente sa mga taktika sa mga tawo nga daotag tuyo, ug tungod niini sila daling mabiktima. “Ang mga tigmolestiya maayong mangilad, ug ang bata dali nilang mailad sa ilang pagpanghaylo,” matod pa sa librong The Right to Innocence.

  • Tingali ang bata mobatig gana sa sekso samtang giabusohan. Kon nahitabo kini kanimo, ayaw kaguol kay natural lang kini nga reaksiyon sa lawas dihang hikaphikapon. Kini wala magpasabot nga miuyon ka sa pag-abuso o nga ikaw ang mabasol sa nahitabo.

Sugyot: Paghunahunag usa ka bata nga sama nimog edad dihang giabusohan ka. Pangutan-a ang imong kaugalingon, ‘Husto bang basolon ang bata kon nganong giabusohan siya?’

Kini ang gipangatarongan ni Karen dihang nagbantay ug tulo ka bata, diin usa kanila nag-edad ug sayis anyos—edad ni Karen dihang gisugdan siya pag-abuso. Si Karen miingon, “Akong nakita nga pagkahuyang diay sa bata nianang edara—pagkahuyang nako niadtong edara.”

Kamatuoran: Ang tigmolestiya maoy sad-an sa pag-abuso kanimo. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang pagkadaotan sa daotan maanha lamang kaniya.”Ezequiel 18:20.

 Ang kahinungdanon sa pagsulti ngadto sa tawo nga imong gisaligan

Ang pagpakigsulti sa tawo nga imong gisaligan bahin sa imong nasinatian makahupay kanimo. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang tinuod nga higala mahigugma sa tanang panahon, ug maoy usa ka igsoon nga natawo alang sa panahon sa kasakit.”—Proverbio 17:17.

Tingali magtuo ka nga aron walay samok magpakahilom na lang ka bahin sa nahitabo. Para nimo, tingali ang pagpakahilom samag paril nga imong gituohan nga makapanalipod kanimo nga dili na masakitan. Pero, hunahunaa nga ang paril nga imong gituohang panalipod mahimong makababag usab kanimo sa pagpangayog tabang.

Ang pagpakahilom samag paril nga makapanalipod kanimo nga dili na masakitan mahimong makababag usab kanimo sa pagpangayog tabang

Nakita sa dalagang si Janet nga ang pagsulti bahin sa nahitabo kaniya nakahatag kaniyag dakong kahupayan. “Gimolestiya ko sa bata pa ko sa tawo nga akong gisaligan, ug ako lang kining gitago sa daghang tuig,” siya miingon. “Pero dihang gitug-an ko kini sa akong Mama, mora kog naibtan ug tunok.”

Dihang namalandong, si Janet nakasabot kon nganong ang uban dili mosulti. “Makauulaw kining isulti ngadto sa uban,” siya miingon. “Pero para nako, ang kasakit nga akong giluom tungod niana nga kasinatian nakatugaw kanako. Mas maayo unta nga gitug-an dayon nako kini.”

 “Panahon sa pag-ayo”

Ang pag-abuso makapaubos sa imong panglantaw sa kaugalingon—pananglitan, maghunahuna ka nga dili na ka putli ug wala nay pulos o imong giisip ang imong kaugalingon nga gamitonon lang sa pagpakigsekso. Karon, mahimo kang makalingkawas gikan sa maong kabakakan aron ka ‘maayo.’ (Ecclesiastes 3:3) Unsay makatabang kanimo?

Pagtuon sa Bibliya. Ang Bibliya naundan sa panghunahuna sa Diyos, nga “gamhanan . . . sa pagpukan sa lig-ong pagkatarok nga mga butang.” (2 Corinto 10:4, 5) Pananglitan, basaha ug palandonga kini nga mga teksto: Isaias 41:10; Jeremias 31:3; Malaquias 3:16, 17; Lucas 12:6, 7; 1 Juan 3:19, 20.

Pag-ampo. Kon mibati ka nga wala kay pulos ug sad-an, “itugyan ang imong palas-anon kang Jehova” pinaagi sa pag-ampo. (Salmo 55:22) Wala ka mag-inusara!

Mga ansiyano sa kongregasyon. Kining Kristohanong mga lalaki gibansay aron ‘mahisama sa usa ka tagoanang dapit gikan sa hangin ug usa ka salipdanang dapit gikan sa bagyo.’ (Isaias 32:2) Sila makatabang kanimo nga mahimong balanse ang imong paglantaw sa imong kaugalingon ug makapadayon sa pagkinabuhing normal.

Maayong mga higala. Obserbahi ang mga lalaki ug babaye nga sulondan sa pagkinabuhi ingong Kristohanon. Panid-i kon giunsa nila pagtratar ang usag usa. Ngadtongadto, imong makita nga dili tanan mogamit sa ilang impluwensiya sa pag-abuso niadtong gimahal kono nila.

Ang dalagang si Tanya nakakat-on nianang importanteng leksiyon. Sa bata pa, siya gitratar ingong gamitonon sa mga lalaki. “Ang mga lalaki nga suod nako mao na hinuon ang nag-among-among nako,” miingon siya. Pero sa ulahi, nakita ni Tanya nga dunay mga lalaki nga nagpakitag tinuod nga gugma. Sa unsang paagi nahibaloan niya kini?

Dihang nahigala niya ang usa ka magtiayon nga sulondan sa pagkinabuhi ingong Kristohanon, ang panglantaw ni Tanya nausab. “Pinaagi sa aksiyon sa bana, akong nakita nga dili tanang lalaki mangabuso,” siya miingon. “Gipanalipdan sa bana ang iyang asawa, ug kana ang katuyoan sa Diyos.” *Efeso 5:28, 29.

^ par. 27 Kon problema nimo ang chronic depression, batasan sa pagkaon, pagsamad sa kaugalingon, pag-abuso sa droga ug alkoholikong ilimnon, abnormalidad sa pagkatulog, o paghunahuna sa paghikog, maayong magpakonsulta sa usa ka espesyalista.