Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Sayop Bang Maibog sa Kaparehas ug Sekso?

Sayop Bang Maibog sa Kaparehas ug Sekso?

“Sa tin-edyer pa ko, usa sa kinalisorang butang nga akong ginasuklan mao ang pagkaibog sa parehas nakong lalaki. Abi nakog mawala ra to, pero maibog man gyod gihapon ko.”—David, 23.

Ingong Kristohanon, gusto ni David nga mapalipay ang Diyos. Pero mapalipay kaha niya ang Diyos nga maibog man siyag kaparehas niyag sekso? Unsa man gyoy pagbati sa Diyos bahin sa homoseksuwalidad?

 Unsay giingon sa Bibliya?

Managlahi ang opinyon sa mga tawo bahin sa homoseksuwalidad depende sa kultura o henerasyon. Pero ang mga Kristohanon wala magpaimpluwensiya sa komon nga mga opinyon o ‘magpadala sa matag hangin sa pagtulon-an.’ (Efeso 4:14) Hinuon, ilang gibase ang ilang panglantaw bahin sa homoseksuwal nga buhat (ug uban pang binuhatan) sa mga prinsipyo sa Bibliya.

Klaro kaayo ang prinsipyo sa Bibliya bahin sa homoseksuwal nga mga buhat. Ang Pulong sa Diyos nag-ingon:

  • “Dili ka modulog sa lalaki sama sa imong pagdulog sa babaye.”—Levitico 18:22.

  • “Gipasagdan sila sa Dios nga magbuhat sa malaw-ayng mga butang nga gitinguha sa ilang kasingkasing . . . Bisan gani ang mga babaye wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababaye.”—Roma 1:24, 26, Maayong Balita Biblia.

  • “Ayaw pagpahisalaag. Walay mga makihilawason, ni mga tigsimbag idolo, ni mga mananapaw, ni mga lalaking gihuptan alang sa dili-kinaiyanhong mga katuyoan, ni mga lalaking makigdulog sa mga lalaki, ni mga kawatan, ni mga tawong dalo, ni mga palahubog, ni mga tigsultig pasipala, ni mga mangingilkil nga makapanunod sa gingharian sa Diyos.”—1 Corinto 6:9, 10.

Sa pagkatinuod, ang mga prinsipyo sa Diyos mapadapat sa tanang tawo, duna man silay homoseksuwal nga mga tendensiya o wala. Sa ato pa, angay natong pugngan ang mga tinguha sa pagbuhat ug mga butang nga makapaguol sa Diyos.—Colosas 3:5.

 Nagpasabot ba na nga . . . ?

Nagpasabot ba na nga ang Bibliya nagdasig nga dumtan ang mga bayot?

Wala. Ang Bibliya wala magdasig nga dumtan si bisan kinsa—bayot man o dili. Hinuon, kini nagdasig nato nga ‘makigdait sa tanang tawo,’ bisag unsa pay ilang binuhatan. (Hebreohanon 12:14) Busa sayop gyod nga i-bully, dumtan, o imaltratar ang mga homoseksuwal.

Nagpasabot ba na nga angayng supakon sa mga Kristohanon ang mga balaod nga nagtugot nga makasal ang parehas ug sekso?

Gipakita sa Bibliya nga ang gitugot lang sa Diyos nga kaminyoon mao ang kaminyoon sa usa ka lalaki ug babaye. (Mateo 19:4-6) Karon, dunay gihimong mga balaod nga nagtugot nga makasal ang parehas ug sekso. Pero gisupak o giuyonan kini sa uban, dili tungod sa moral nga mga prinsipyo kondili tungod sa politikal nga isyu. Ang Bibliya nag-ingon nga ang mga Kristohanon angay nga magpabiling neyutral sa politika. (Juan 18:36) Busa kon maylabot sa mga balaod sa gobyerno bahin sa homoseksuwal nga buhat o sa kaminyoon sa parehas ug sekso, ang mga Kristohanon wala magduso o mosupak niini.

 Pero unsa kaha kon . . . ?

Pero unsa kaha kon ang usa nagahimog homoseksuwal nga mga buhat? Mabag-o pa kaha siya?

Oo. Gani, nahimo na sa ubang tawo niadtong unang siglo. Human hisgoti nga kadtong nagahimog homoseksuwal nga mga buhat dili makapanunod sa Gingharian sa Diyos, ang Bibliya nag-ingon: “Ingon niana ang pipila kaninyo kaniadto.”1 Corinto 6:11.

Nagpasabot ba na nga kadtong wala na maghimog homoseksuwal nga mga buhat dili na gyod mobatig homoseksuwal nga gana? Wala. Ang Bibliya nag-ingon: “Isul-ob ang bag-ong pagkatawo, nga pinaagi sa tukmang kahibalo gibag-o.” (Colosas 3:10) Ang pagbag-o maoy walay undang nga proseso.

Pero unsa kaha kon ang usa nga gustong mosunod sa prinsipyo sa Diyos duna gihapoy homoseksuwal nga tinguha?

Kon bahin sa bisan unsang tinguha, ang tawo makapili kon iya ba ning sundon o dili. Unsaon? Ang Bibliya nag-ingon: “Magpadayon sa paglakaw pinaagi sa espiritu ug kamo dili gayod makahimo ug unodnong tinguha.”—Galacia 5:16.

Matikdi nga ang teksto wala mag-ingon nga ang tawo dili na gyod mobatig unodnong tinguha. Hinuon, kini nag-ingon nga masuklan niya ang maong mga tinguha pinaagi sa regular nga pagtuon sa Bibliya ug pag-ampo.

Si David, nga gihisgotan sa introduksiyon, nakaingon nga tinuod gyod ni—ilabina dihang gitug-an niya sa iyang mama ug papa ang iyang kahuyangan. “Nawala ang kabug-at sa akong dughan,” siya miingon. “Mas nag-enjoy pa tingali ko sa akong pagkatin-edyer kon gisultihan nako sila sa una.”

Malipay gyod ta kon atong sundon ang mga prinsipyo ni Jehova. Kombinsido ta nga ang iyang mga sugo ‘matul-id ug makapalipay sa kasingkasing,’ ug ang ‘pagtuman niini adunay dakong ganti.’—Salmo 19:8, 11.