“Misulay kog basag Bibliya, pero nawad-an kog gana tungod sa kataas!”​—Briana, 15.

Mao ba sab nay imong gibati? Kini nga artikulo makatabang nimo!

 Nganong angayng basahon ang Bibliya?

Laayan ba kang mobasag Bibliya? Masabtan ra ang imong gibati. Tingali para nimo, ang Bibliya baga kaayo nga libro unya gagmay kaayog letra ug walay picture​—layo ra kaayo sa TV ug video!

Pero hunahunaa ni: Kon makakita kag dakong kahon sa bahandi, interesado ba kang mahibalo kon unsay sulod niini?

Ang Bibliya samag kahon sa bahandi. Sama sa kahon nga punog bahandi, ang Bibliya daghag bililhong impormasyon nga makatabang nimo nga

  • Makahimog maayong mga desisyon

  • Magkasinabot mo sa imong ginikanan

  • Makakitag pinakamaayong mga amigo ug amiga

  • Makaya ang stress

Nganong praktikal pa man sa atong panahon kining karaang libro? Tungod kay “ang tibuok Kasulatan inspirado sa Diyos.” (2 Timoteo 3:16) Sa ato pa, ang tambag sa Bibliya naggikan sa pinakamaayong Tighatag ug tambag.

Ang Bibliya samag kahon sa bahandi nga punog bililhon kaayong impormasyon

 Unsay paagi sa pagbasa sa Bibliya?

Ang unang paagi mao ang pagbasa sa tibuok Bibliya. Kini maghatag nimog ideya sa mensahe sa Bibliya. Daghag paagi ang pagbasag Bibliya. Niay duha ka pananglitan:

  •  Puwede nimong sunodsunoron pagbasa ang 66 ka basahon sa Bibliya, gikan sa Genesis hangtod Pinadayag.

  •  Puwede nimong basahon ang Bibliya base sa pagkasunodsunod sa hitabo.

Sugyot: Sa Appendix A7 sa New World Translation, ang pangunang mga hitabo sa kinabuhi ni Jesus sa yuta gilista base sa pagkasunodsunod sa hitabo.

Ang ikaduhang paagi sa pagbasa sa Bibliya mao ang pagpilig estorya nga parehas sa imong giatubang nga problema. Pananglitan:

Sugyot: Basaha ang Bibliya sa hilom nga lugar aron makapokus ka.

Ang ikatulong paagi sa pagbasa sa Bibliya mao ang pagpilig usa ka estorya o salmo, basahon kini, unya hunahunaon kon sa unsang paagi mapadapat kini kanimo. Human sa pagbasa, ipangutana sa imong kaugalingon ang mga pangutana sama sa:

  •  Nganong giapil kini ni Jehova sa Bibliya?

  •  Unsay gipakita niini bahin sa personalidad ni Jehova o sa iyang mga paagi?

  •  Unsaon nako ni pagpadapat?

Sugyot: Gamita ang study edition sa New World Translation aron imong makita ang mga video, mapa, ug uban pa nga makatabang nimo nga makabenepisyog maayo sa pagbasa sa Bibliya.