Laktaw ngadto sa video

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Perfectionist ba Ko?

Perfectionist ba Ko?

Kon

  • gusto nimo nga pirme kang perfect sa exam

  • dili ka mohimo sa usa ka butang kay nahadlok kang mapakyas

  • naghunahuna ka nga gidaot ang imong dungog kay gitambagan ka

. . . , posibleng oo ang imong tubag sa pangutana sa ibabaw. Pero duna bay problema kon perfectionist ka?

 Nganong dili maayo nga mahimong perfectionist?

Dili man sayop nga maningkamot nga himoon ang imong pinakamaayo. Pero “dakog kalainan ang pagpaningkamot nga mahimo ang imong pinakamaayo ug ang pagpaningkamot nga mahimo ang imposibleng butang,” nag-ingon ang librong Perfectionism​—What’s Bad About Being Too Good? Kini midugang: “Kon perfectionist ka, naghagohago ra ka, kay kitang tanan dili perpekto.”

Ang Bibliya uyon niana. Kini nag-ingon: “Walay tawo nga nagbuhat kanunay ug matarong.” (Ecclesiastes 7:20, Maayong Balita Biblia) Kay dili man ka perpekto, dili sa tanang panahon nga mahimo nimo ang pinakamaayo.

Naglisod ba kag dawat ana? Kon oo, konsideraha ang upat ka dili maayong epekto sa pagkahimong perfectionist.

  1. Ang panglantaw nimo sa imong kaugalingon. Ang mga perfectionist taas kaayog gidahom sa ilang kaugalingon​—nga moresulta lag pagkadismaya. “Sa tinuod lang, dili sa tanang panahon nga mahimo nato ang pinakamaayo, ug kon maglagot ta sa atong kaugalingon kay napakyas ta, mawala ang atong kompiyansa sa kaugalingon. Maka-depress gyod na.”​—Alicia.

  2. Ang panglantaw nimo sa maayong tambag. Dihang tambagan, ang mga perfectionist sagad maghunahuna nga gidaot ang ilang dungog o gisaway sila. “Dili gyod ko ganahan nga tambagan ko sa uban,” miingon ang batan-ong si Jeremy. Siya midugang, “Kon perfectionist ka, dili ka modawat sa imong limitasyon ug sa gikinahanglang tambag.”

  3. Ang panglantaw nimo sa uban. Ang mga perfectionist sagad manaway sa uban, ug dili kana ikatingala. “Kon taas kaayo kag gidahom sa imong kaugalingon, taas pod kag gidahom sa uban,” miingon ang 18 anyos nga si Anna. “Kon dili mahimo sa uban ang imong gidahom, madismaya ra ka sa ila.”

  4. Ang panglantaw sa uban kanimo. Kon taas kaayo kag gidahom sa uban, ayawg katingala kon mosugod silag likay nimo! “Kapoy kaayo ang pagsigeg paningkamot nga mahimo ang gidahom sa usa ka perfectionist,” miingon ang batan-ong si Beth. “Wala gyoy ganahang makig-uban sa tawong perfectionist!”

 Unsay imong himoon aron dili ka mahimong perfectionist?

Ang Bibliya nag-ingon: “Ipaila ang inyong pagkamakataronganon.” (Filipos 4:5) Ang makataronganong tawo balanseg gidahom sa iyang kaugalingon ug sa uban.

“Grabe na kaayo ang presyur sa imong palibot. Nganong dugangan pa na nimo pinaagi sa pagkahimong perfectionist? Ikaw ray malisdan!”​Nyla.

Ang Bibliya nag-ingon: ‘Lakaw nga mapaubsanon uban sa imong Dios!’ (Miqueas 6:8, Ang Biblia, NCV) Ang mga mapainubsanon nahibalo sa ilang limitasyon. Kahibalo silang mobalibad sa mga butang nga dili nila kayang himoon, ug kahibalo pod sila kon unsa ray makaya sa ilang panahon.

“Aron mahimo nakog maayo ang usa ka trabaho, dawaton lang nako kon unsay kaya nakong himoon.”Hailey.

Ang Bibliya nag-ingon: “Buhata ang buot mong buhaton kutob sa imong mahimo.” (Ecclesiastes 9:10, Maayong Balita Biblia) Aron dili ka mahimong perfectionist, kinahanglan kang magkugi pero kinahanglang balanse sab, nga nahibalo sa imong mga limitasyon ug kon unsa ray kaya nimong buhaton.

“Naningkamot ko nga buhaton ang akong trabaho kutob sa akong mahimo. Bisag dili perfect ang akong pagkatrabaho, nalipay ko nga nahimo nako ang akong best.”​—Joshua.