Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Unsaon Nako Pagsagubang sa Trahedya?

Unsaon Nako Pagsagubang sa Trahedya?

Bisan kinsa mahimong maapektohan sa trahedya. “Ang lumba dili alang sa mga matulin, ni ang gubat alang sa mga gamhanan,” nag-ingon ang Bibliya. “Ang wala damhang panghitabo modangat kanilang tanan.” (Ecclesiastes 9:11) Apil niana ang ubang batan-on nga nakaatubang ug mga trahedya. Unsay ilang gihimo sa pagsagubang niana? Tagda ang duha ka pananglitan.

 REBEKAH

Nagbulag ang akong ginikanan sa 14 anyos pa ko.

Giingnan nako ang akong kaugalingon nga wala magbulag ang akong ginikanan, nga si Papa nagkinahanglan lang ug panahon nga mag-inusara. Mahal niya si Mama, busa nganong biyaan man niya siya? Nganong biyaan man ko niya?

Dili nako masulti sa uban ang nahitabo. Dili ko gustong maghunahuna bahin niana. Nasuko ko, bisan pag wala ko makaamgo niana niadtong panahona. Sukad niadto, mabalak-on na ko ug dili na makatulog ug maayo.

Sa 19 anyos pa ko, namatay si Mama sa kanser. Suod kaayo ming duha.

Kon sakit ang panagbulag sa akong ginikanan, mas sakit pa gyod ang kamatayon sa akong inahan. Hangtod karon naguol gihapon ko. Dili ko makatulog, ug nabalaka gihapon.

Bisan pa niana, dunay mga butang nga nakatabang nako. Pananglitan, ang Proverbio 18:1 nagpasidaan nga dili nato ilain ang atong kaugalingon, busa gisunod nako ang maong tambag.

Dugang pa, kay Saksi ni Jehova man ko, naningkamot ko sa pagbasa sa makapadasig nga mga basahon nga gibase sa Bibliya. Usa nga nakatabang nako niadtong panahona mao ang librong Mga Pangutanang Gisukna sa mga Batan-on—Mga Tubag nga Mosaler. Akong nabasa ang kapitulo 25 sa Tomo 2 nga nag-ulohang “Magmalipayon Kaha Ako Bisag Usa ray Akong Ginikanan?”

Usa sa paborito nakong teksto kon unsaon pag-atubang sa kabalaka mao ang Mateo 6:25-34. Sa bersikulo 27, si Jesus nangutana: “Kinsa ba kaninyoy makadugang ug usa ka maniko * sa gitas-on sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka?”

Ang daotang panghitabo modangat kanatong tanan, pero base sa eksperyensiya ni Mama, akong nakat-onan nga ang paagi sa atong pag-atubang sa mga problema hinungdanon. Dili lalim ang iyang naagian—panagbulag ug dayon makamatayng sakit—pero bisan pa nianang tanan positibo gihapon siyag tinamdan, ug ang iyang pagtuo sa Diyos nagpabiling lig-on hangtod sa kamatayon. Dili gyod nako malimtan ang mga gitudlo niya kanako bahin kang Jehova.

Palandonga: Sa unsang paagi ang pagbasag Bibliya ug binase sa Bibliya nga mga publikasyon nakatabang kanimo sa pagsagubang sa trahedya?—Salmo 94:19.

 CORDELL

Sa 17 anyos ko, diha ko sa kiliran ni Papa hangtod nabugtoan siya sa gininhawa. Ang iyang kamatayon mao ang kinasakitan nga akong naeksperyensiyahan sa akong kinabuhi. Nahugno gyod ko.

Para nako wala siya mamatay, ug nga kanang ilang giputos ug habol, dili akong amahan. Miingon ko sa akong kaugalingon, ‘Momata ra siya ugma.’ Mibati kog kahaw-ang ug blangko kog hunahuna.

Kami mga Saksi ni Jehova, ug ang among mga igsoon sa pagtuo dako kaayog tabang sa namatay si Papa. Kami ilang giandaman ug pagkaon, mitanyag sa pag-uban namo, ug miunong kanamo, dili lang sa mubong panahon. Para nako, ang ilang pagsuportar nagpamatuod nga ang mga Saksi ni Jehova maoy tinuod nga mga Kristohanon.—Juan 13:35.

Ang teksto nga nakadasig pag-ayo kanako mao ang 2 Corinto 4:17, 18. Kini nag-ingon: “Bisan tuod ang kasakitan makadiyot lamang ug magaan, kini nagapatungha alang kanamo ug usa ka himaya nga labaw pa gayod ang gibug-aton ug walay kataposan; samtang kami nagapunting sa among mga mata, dili sa mga butang makita, kondili sa mga butang nga dili-makita. Kay ang mga butang nga makita lumalabay lamang, apan ang mga butang nga dili-makita walay kataposan.”

Natandog ko pag-ayo nianang kataposang bersikulo. Ang pag-antos sa akong amahan temporaryo lang, pero ang mga saad sa Diyos sa umaabot walay kataposan. Dihang namatay ang akong amahan, nakahinuklog ko kon giunsa nako paggamit ang akong kinabuhi ug naghimog kausaban sa akong mga tumong.

Palandonga: Sa unsang paagi ang mga trahedya nga imong nasinatian nakatabang nimo sa pagsusi pag-usab sa imong mga tumong?—1 Juan 2:17.

^ par. 14 Ang usa ka maniko motumbas ug mga 45 sentimetros, o mga 1.5 ka piye.